Bằng lái xe do Việt Nam cấp có thể sử dụng ở hơn 70 quốc gia và ngược lại