Các giấy tờ khác

 

quoc tich

Trong phần này văn phòng giới thiệu cho quý khách thêm một số thủ tục sau :

 1.  Xin nhận con ngoài giá thú
 2. Xin nhập, cắt quốc tịch Việt Nam
 3. Thay sửa đổi họ tên
 4. Giấy thông hành

 Xin nhận con ngoài giá thú:

Thủ tục xin nhận con ngoài giá thú phải làm nếu quý khách sinh con nhưng không có giấy đăng ký kết hôn. Thủ tục này vẫn phải làm kể cả khi quý khách có giấy khai sinh phía Séc và trong giấy khai sinh đã có tên bố nhưng quý khách không có giấy đăng ký kết hôn Việt Nam.

Quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

   •  Điền tờ đơn xin nhận con ngoài giá thú
   • Hộ chiếu và thẻ cư trú của hai người
   • Cam đoan của người mẹ về cha của trẻ nhỏ

 Văn phòng làm xong trong một ngày làm việc ( thứ 2,4,6 hàng tuần trừ ngày lễ)

 Xin nhập, cắt quốc tịch Việt Nam :

 Xin nhập quốc tịch Việt Nam :

Trong năm gần đây luật pháp CH Séc cho phép công dân mang hai quốc tịch nên một số người Việt trước kia đã nhập quốc tịch Séc và đã phải cắt quốc tịch Việt Nam nay muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Quý khách có thể đệ đơn tại ĐSQ VN ở CH Séc và chờ xét duyệt.

Trong hồ sơ quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

   •  Điền tờ mẫu đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam
   • Điền tờ khai danh sách công dân VN tại Séc xin trở lại quốc tịch Việt Nam
   • Tờ khai sơ yếu lý lịch
   • Trích lục tội phạm Séc
   • Phô tô hộ chiếu Séc
   • Phô tô các giấy tờ chứng minh gốc là người Việt Nam ( giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, các loại thẻ…)
   • Phô tô hộ chiếu Việt Nam của bố, mẹ đẻ (nếu có)
   • Phô tô đăng ký kết hôn (nếu có)

Các giấy tờ làm bằng tiêng Việt, văn bản tiếng Séc phải dịch sang tiếng Việt, bản gốc giấy tờ cần cầm theo để đối chiếu. Hồ sơ làm 3 bộ.

 Xin cắt quốc tịch Việt Nam :

 Khi nhập quốc tịch Séc mà cơ quan chức năng nước bạn yêu cầu phải cắt quốc tịch Việt Nam

Trong hồ sơ quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

   •  Điền tờ mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam
   • Điền tờ khai danh sách công dân VN tại Séc xin thôi quốc tịch Việt Nam
   • Tờ khai sơ yếu lý lịch
   • Phô tô hộ chiếu, thẻ cư trú
   • Giấy quyết định cho nhập quốc tịch Séc
   • 6 ảnh hộ chiếu

Các giấy tờ làm bằng tiêng Việt, văn bản tiếng Séc phải dịch sang tiếng Việt, bản gốc giấy tờ cần cầm theo để đối chiếu. Hồ sơ làm 3 bộ.

 Thay sửa đổi họ tên

            Quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

   •  Điền tờ đơn
   • Hộ chiếu và thẻ cư trú
   • Quyết định sửa đổi của cơ quan chức năng Séc

 Văn phòng làm xong trong một ngày làm việc ( thứ 2,4,6 hàng tuần trừ ngày lễ)

 Giấy thông hành

Giấy thông hành đại sứ quán chỉ cấp cho người có quốc tịch Việt Nam thay cho hộ chiếu để về nước trong trường hợp người đó không có giấy tờ nào khác.

Quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

   • Điền tờ đơn
   • Phô tô các giấy tờ chứng minh gốc là người Việt Nam ( giấy khai sinh, hộ chiếu cũ, CMND, các loại thẻ…)
   • 2 ảnh hộ chiếu

Việc này phải chờ xác minh xem có đúng là người Việt không nên nếu quý khách có các giấy gốc tờ chứng minh là người Việt Nam thì thời gian chờ đợi sẽ nhanh hơn.

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Doanh thu trực tuyến – phần 3