Bảo hiểm ô tô

BH o toVăn phòng xin giới thiệu sơ lược một số điểm chính, cụ thể chi tiết hơn xin quí khách tham khảo thêm tại trụ sở văn phòng.

Bảo hiểm ô tô thông thường có hai loại :

Bảo hiểm bắt buộc( povinné ručení ) người Việt thường gọi là bảo hiểm một chiều
Bảo hiểm tai nạn (havarijné ručení) người Việt thường gọi là bảo hiểm hai chiều

Xem chi tiết