Bảo hiểm tài sản

BH nhaVăn phòng xin giới thiệu sơ lược một sổ điểm chính, cụ thể chi tiết hơn xin quí khách tham khảo thêm tại trụ sở văn phòng.

Bảo hiểm tài sản giúp quý khách giảm bớt thiệt hại tài chính nếu có điều gì không may xảy ra. 

Bảo hiểm tài sản thông thường bao gồm hai loại bảo hiểm

Bảo hiểm bất động sản (pojištění nemovitosti)

Bảo hiểm hộ gia đình (pojištění domácnosti)

Xem chi tiết