Bảo hiểm y tế

   

bh suc khoeVăn phòng xin giới thiệu sơ lược một sổ điểm chính, cụ thể chi tiết hơn xin quí khách tham khảo thêm tại trụ sở văn phòng.

Bảo hiểm y tế hay Bảo hiểm sức khỏe là hợp đồng ký kết giữa người đóng bảo hiểm và hãng bảo hiểm, trên cơ sở đó người được bảo hiểm sẽ được chăm sóc sức khỏe bởi các cơ quan y tế theo mức độ và điều kiện trong hợp đồng. Hãng bảo hiểm sẽ phải chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe đó cũng theo mức độ và điều kiện qui định trong hợp đồng. Người đóng bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm, thông thường tính theo tháng.

Ở CH Séc bảo hiểm y tế thông thường phân làm hai loại :

Xem chi tiết