Những đổi mới trong luật cư trú cho người nước ngoài kể từ 15.08.2017

Để phù hợp với tình hình an ninh trong EU cũng như trên thế giới ( khủng bố, di cư…) Bộ nội vụ CH Séc đã sửa đổi và bổ sung Luật cư trú cho người nước ngoài và gấp rút cho vào thực thi. Các đổi mới này có  hiệu lực từ 15.08.2017.

Văn phòng xin tóm tắt sơ lược những thay đổi chính để quý khách cùng tham khảo :

Xem chi tiết

Một số thay đổi trong luật cư trú cho người người nước ngoài

luat cu tru

Một số thay đổi trong luật cư trú cho người nước ngoài có hiệu lực từ 18.12.2015

Luật cư trú cho người nước ngoài đã được sửa đổi và bổ sung đồng thời có hiệu lực từ 18.12.2015. Văn phòng xin tóm tắt sơ lược những điều thay đổi chính để quý khách cùng tham khảo :

Xem chi tiết

Cư trú nói chung

 

luat cu truGiấy phép cư trú là điều kiện đầu tiên không thể thiếu cho bất cứ người nào ra nước ngoài sinh sống. Tại CH Séc tùy theo thời gian, mục đích và quốc tịch của người nước ngoài( công dân EU hay công dân nước thứ 3) mà pháp luật chia làm nhiều dạng cư trú khác nhau.

Văn phòng xin tổng hợp, sơ lược, tóm tắt một sổ điểm chính, cụ thể chi tiết hơn xin quí khách tham khảo thêm tại trụ sở văn phòng.

Giới thiệu chung :

Xem chi tiết