Dấu phiên dịch quốc gia bị làm giả

Xin lưu ý khách hàng về vấn đề xuất hiện dấu phiên dịch GIẢ của phiên dịch quốc gia HỒ ĐẮC THÁI.
Anh Thái chỉ hợp tác DUY NHẤT với văn phòng TTT về vấn đề dịch thuật. Mọi bản dịch từ các vp khác không phải vp TTT đều là bản dịch dùng dấu phiên dịch GIẢ.
Mọi bản dịch chính thống đều được vp TTT sao lưu, đánh số, dùng trong trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu đối chiếu xác nhận.
Vp chúng tôi lo lắng rằng, không chỉ phiên dịch Hồ Đắc Thái mà cả những phiên dịch quốc gia khác có khả năng bị làm giả và sử dụng trai phép con dấu phiên dịch. Vì quyền lợi của quý khách và uy tín của vp, vp TTT lưu ý khách hàng thật cẩn trọng khi mang giấy tờ cá nhân đi dịch thuật công chứng, đặc biệt trong khu vực chợ Sapa.

Dịch thuật

dich thuat

Văn phòng nhận :

Dch các văn bn có du phiên dch quc gia t

Xem chi tiết