Thay đổi trong luật giao thông từ 01.01.2015

bien xeMột số thay đổi trong luật giao thông từ 01.01.2015

Văn phòng xin nêu một số thay đổi trong luật giao thông áp dụng từ 01.01.2015

1/ Khi mua bán xe mọi việc thay tên đổi chủ chỉ làm tại một ủy ban theo hộ khẩu của người chủ cũ ( người bán), biển xe giữ nguyên không phải thay khi chuyển tỉnh khác như trước kia nữa.

Xem chi tiết

Giấy tờ xe – Giao thông

 

bang lai xeVăn phòng nhận :

Giải quyết cho quý khách các vấn đề liên quan tới xe ô tô với mục đích sử dụng cá nhân hoặc kinh doanh

Xem chi tiết