Kinh doanh

kinh doanh

Trong cuộc sống ở CH Séc phần lớn người Việt cư trú theo mục đích kinh doanh. Kinh doanh  dưới hai hình thức :

  •  Kinh doanh cá thể (živnost)
  • Kinh doanh bằng các công ty thương mại (účast v obchodních společnostech)

    Xem chi tiết