Các giấy tờ khác

 

quoc tich

Trong phần này văn phòng giới thiệu cho quý khách thêm một số thủ tục sau :

 1.  Xin nhận con ngoài giá thú
 2. Xin nhập, cắt quốc tịch Việt Nam
 3. Thay sửa đổi họ tên
 4. Giấy thông hành

Xem chi tiết

Ủy quyền – Không tội phạm

uy quyen

Trong phần này văn phòng giới thiệu cho quý khách 2 loại thủ tục sau :

 1.  Giấy ủy quyền
 2. Xin cấp giấy không vi phạm pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết

Thị thực – Miễn thị thực

Vietnam single entry visa for business type B3

Trong phần này văn phòng giới thiệu cho quý khách 2 loại thủ tục sau :

 1.  Xin cấp thị thực vào Việt nam
 2. Giấy miễn thị thực

Xem chi tiết

Hôn thú

svadbaTrong phần này quý khách sẽ gặp 3 thủ tục cần làm như sau :

 1.  Xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trên ĐSQ ( giấy tình trạng hôn nhân)
 2. Đăng ký kết hôn
 3. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Xem chi tiết

Hộ chiếu – Khai sinh

pasHộ chiếu

Hộ chiếu là giấy tờ quan trọng hàng đầu của bất cứ người nào ra nước ngoài. Quý khách sẽ gặp 3 trường hợp cần làm hộ chiếu như sau :

 

Xem chi tiết