Các giấy tờ khác

 

quoc tich

Trong phần này văn phòng giới thiệu cho quý khách thêm một số thủ tục sau :

  1.  Xin nhận con ngoài giá thú
  2. Xin nhập, cắt quốc tịch Việt Nam
  3. Thay sửa đổi họ tên
  4. Giấy thông hành

Xem chi tiết