Hôn thú

svadbaTrong phần này quý khách sẽ gặp 3 thủ tục cần làm như sau :

  1.  Xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn trên ĐSQ ( giấy tình trạng hôn nhân)
  2. Đăng ký kết hôn
  3. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

Xem chi tiết