Kế toán

ke toan 1Trong cuộc sống làm ăn ở CH Séc thì tới 80% người Việt đi kinh doanh, chỉ có số lượng ít là đi làm nhà máy hay nghỉ ở nhà. Đã đi kinh doanh thì hiển nhiên là phải khai thuế và muốn khai thuế thì bắt buộc phải làm kế toán. Phần lớn mọi người chỉ dùng từ „ tính thuế“ mà không hiểu là đó chính là làm kế toán. Kết quả kế toán điền vào các bản mẫu thuế và từ đó ra mức thuế phải nộp.

Là phần tiền đầu của việc khai và nộp thuế nên kế toán là mảng công việc rất quan trọng và không thể thiếu được của bất cứ doanh nghiệp nào.

Xem chi tiết