Giấy ủy quyền

1, Mẫu đơn giản nhất, thường dùng cho một việc, không cần công chứng : tải xuống tại đây

2, Mẫu dùng để thay mặt đi các công sở ( tòa án, ủy ban, công ty điện nước…), dùng được nhiều lần cho nhiều việc, có thể nhận hộ thư bảo đảm bưu điện trong trường hợp bì thư không có vạch đỏ. Quý khách tải xuống tại đây

3, Mẫu dùng khi sang tên đổi chủ xe ( odhlášení, pšihlášení), quý khách tải xuống tại đây

4, Mẫu dùng cho mọi việc liên quan đến bán xe: quý khách tải xuống tại đây