Hài kịch: Nhà thương nhà ghét

Diễn viên: Trấn Thành, Kiều Linh, Chí Tài, Trường Giang…

<iframe width="560" height="315" src="//www Continue Reading.youtube.com/embed/QO2kaerhTLM” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Hài kịch: Đại gia đình

Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga…- Paris by night 109