Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 31.08.2017 đến 09.09.2017

mvčrDưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địc chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 31.08.2017 đến 09.09.2017  

Họ và tênNg?y sinhĐịa chỉViệcNơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ Ngày đăng
PHAM Quynh Phuong19.12.1988Ruská 604/38, 101 00 Praha 10 - VršoviceQuyết định từ chối đơn xin cấp giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov31.08.2017
TRAN Thi Huyen17.08.1988Milínská 196, 261 01 PříbramQuyết định hủy nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov31.08.2017
TRAN Van Chin02.09.1981Schwarzenbersk? 708/2, 158 00 Praha 5Quyết định hủy nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov31.08.2017
VU Dinh Hoa17.05.1971Quyết định về việc hủy định cưCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov31.08.2017
NGUYEN Thi Quynh Hoa1992Čs. armády 776, HabartovQuyết định về việc hủy giấy phép định cư và cử người giám hộKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary04.09.2017
PHAN THE Anh28.09.1989Thông báo bắt đầu xét duyệt về việc hủy giấy phép định cưBerní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem04.09.2017
NGUYEN Thi Thanh Xuan15.11.1971Thông báo bắt đầu xét duyệt về việc hủy thẻ lao động Žukovského 888/2, Praha 605.09.2017
Truong Viet Hao1957Triệu tập lấy thẻ cư trú Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary06.09.2017
LE Huu Chinh02.10.1986U Lípy 157, 252 26 Třebotov, okr. Praha - západThông báo về việc chấm dứt tạm trú Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
NGO Ngoc Hiep04.01.2000Rezlerova 281, Praha 10Cử người giám hộ về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
NGO Ngoc Hiep04.01.2000Rezlerova 281, Praha 10Quyết định về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
NGO Ngoc Lan07.05.1968Rezlerova 281, Praha 10Cử người giám hộ về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00? Praha 4 - Chodov07.09.2017
NGO Ngoc Lan07.05.1968Rezlerova 281, Praha 10Quyết định về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
NGO Ngoc Nam Anh26.01.2005Rezlerova 281, Praha 10Cử người giám hộ về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
NGO Ngoc Nam Anh26.01.2005Rezlerova 281, Praha 10Quyết định về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
NGUYEN VAN Cuong11.10.1996Smotlachova 582/2, 142 00 Praha 4Quyết định về việc hủy nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
PHAM Thi Hoai Anh05.08.1970Rezlerova 281, Praha 10Cử người giám hộ về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
PHAM Thi Hoai Anh05.08.1970Rezlerova 281, Praha 10Quyết định về việc hủy giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
DOAN Van Bang10.01.1980Osvoboditelů 1238/1, 742 21 KopřivniceNghị quyết về việc gia hạn cư trú dài hạnCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017
HO Thi Hanh13.01.1981Svojšovická 2833/8, 141 00  Praha 4Quyết định về việc hủy dữ liệu cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov07.09.2017

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 31.08.2017 đến 09.09.2017