Định cư

the dinh cuGiấy phép cư trú là điều kiện đầu tiên không thể thiếu cho bất cứ người nào ra nước ngoài sinh sống. Tại CH Séc tùy theo thời gian, mục đích và quốc tịch của người nước ngoài( công dân EU hay công dân nước thứ 3) mà pháp luật chia làm nhiều dạng cư trú khác nhau.

Văn phòng xin tổng hợp, sơ lược, tóm tắt một sổ điểm chính, cụ thể chi tiết hơn xin quí khách tham khảo thêm tại trụ sở văn phòng.

Định cư (Trvalý pobyt) :

 Định cư qui định cho :

  • Công dân EU và thành viên gia đình
  • Công dân nước thứ 3

(phân biệt ai là công dân EU và công dân nước thứ 3 quý khách xem tại phần Giới thiệu chung)

 1/ Cho công dân EU và thành viên gia đình:

  •  Cho công dân EU

Nếu là một công dân EU, quý khách có thể xin Giấy phép định cư (POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU) sau 5 năm cư trú liên tục tại Cộng hòa Séc.

Hồ sơ nộp xin cấp định cư bao gồm:

  1. Điền mẫu đơn có sẵn
  2. Hộ chiếu
  3. 2 ảnh
  4. Giấy nhà ở
  5. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 5 năm cư trú liên tục tại CH Séc

Đơn phải được chính chủ nộp tại cơ quan Cục di trú bộ nội vụ Séc trên lãnh thổ Séc, tốt nhất là nộp theo địa chỉ cư trú.

Các giấy tờ nộp không được cũ quá 180 ngày ngoại trừ hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc ảnh (nếu ảnh vẫn đúng với diện mạo hiện tại), giấy tờ phải dịch ra tiếng Séc, nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

Thời gian để xét duyệt và đưa ra kết quả là 60 ngày nếu không bị dừng xét duyệt vì lý do nào đó.

  •  Cho thành viên gia đình của công dân EU

 A) Nếu quý khách đã là thành viên gia đình của công dân EU ít nhất 1 năm, quý khách có thể nộp đơn xin Giấy phép định cư sau 2 năm cư trú liên tục tại CH Séc không phụ thuộc vào việc quý khách có là công dân EU hay công dân nước thứ 3.

Điều kiện cấp Giấy phép định cư :

– Quý khách phải là thành viên gia đình của công dân EU.

2 năm cư trú liên tục tại Cộng hòa Séc, với ít nhất 1 năm quý khách là thành viên gia đình công dân Séc có hộ khẩu thường trú trên lãnh thổ Séc hoặc là thành viên gia đình của công dân EU có định cư tại Séc.

Hồ sơ nộp xin cấp bao gồm:

  1. Điền mẫu đơn có sẵn
  2. Hộ chiếu
  3. 2 ảnh
  4. Giấy nhà ở
  5. Giấy tờ chứng minh là thành viên trong gia đình công dân EU
  6. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 2 năm cư trú liên tục tại CH Séc

Các giấy tờ nộp không được cũ quá 180 ngày ngoại trừ hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc ảnh (nếu ảnh vẫn đúng với diện mạo hiện tại), giấy tờ phải dịch ra tiếng Séc, nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

Đơn nộp tại Cục di trú bộ nội vụ Séc, tốt nhất là nộp theo địa chỉ cư trú.

Thời gian để xét duyệt và đưa ra kết quả là 60 ngày nếu không bị dừng xét duyệt vì lý do nào đó.

Nếu đơn được duyệt thì sẽ được cấp thẻ định cư có giá trị 10 năm và được gia hạn nhiều lần khi hết hạn.

 B) Nếu quý khách là thành viên gia đình công dân EU mà lại là công dân nước thứ 3 thì quý khách được quyền xin Giấy phép định cư sau 5 năm cư trú liên tục tại Cộng hòa Séc không cần có điều kiện ít nhất 1 năm là thành viên trong gia đình công dân EU.

Hồ sơ nộp xin cấp bao gồm:

  1. Điền mẫu đơn có sẵn
  2. Hộ chiếu
  3. 2 ảnh
  4. Giấy nhà ở
  5. Giấy tờ chứng minh là thành viên trong gia đình công dân EU
  6. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 5 năm cư trú liên tục tại CH Séc

 2/ Cho công dân nước thứ 3

A/ Nếu là một công dân nước thứ 3, quý khách được quyền xin Giấy phép định cư (POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU) sau 5 năm cư trú liên tục tại Cộng hòa Séc. Thời gian cư trú theo mục đích học tập chỉ được tính một nửa.

Hồ sơ nộp xin cấp định cư bao gồm:

  1. Điền mẫu đơn có sẵn
  2. Hộ chiếu
  3. 2 ảnh
  4. Giấy nhà ở
  5. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện 5 năm cư trú liên tục tại CH Séc
  6. Giấy tờ chứng minh phương tiện để sống (tài chính)
  7. Chứng chỉ tiếng Séc đạt trình độ A1

Ngoài ra theo yêu cầu có thể phải nộp trình : Giấy không tội phạm (Phiếu lý lịch tư pháp)

Các giấy tờ nộp không được cũ quá 180 ngày ngoại trừ hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc ảnh (nếu ảnh vẫn đúng với diện mạo hiện tại), giấy tờ phải dịch ra tiếng Séc, nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

Đơn phải được chính chủ nộp tại cơ quan Cục di trú bộ nội vụ Séc trên lãnh thổ Séc, tốt nhất là nộp theo địa chỉ cư trú. Ngoài ra có thể nộp tại Cơ quan đại diện của Séc tại nước ngoài trong trường hợp chưa có cư trú ở Séc ( xin đoàn tụ …)

Thời gian để xét duyệt và đưa ra kết quả là 60 ngày cho đơn nộp tại CH Séc và 180 ngày cho đơn nộp tại Cơ quan đại diện của Séc tại nước ngoài.

Nếu đơn được duyệt thì sẽ được cấp thẻ định cư có giá trị 10 năm và được gia hạn nhiều lần khi hết hạn.

B/ Định cư cho trẻ em :

  • Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Séc và có bố hoặc mẹ đã có định cư tại Séc thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh được quyền xin Giấy phép định cư.

Hồ sơ nộp xin cấp định cư bao gồm:

  1. Điền mẫu đơn có sẵn
  2. Hộ chiếu
  3. Giấy khai sinh

Đơn phải được bố hoặc mẹ, người có định cư nộp tại cơ quan Cục di trú bộ nội vụ Séc trên lãnh thổ Séc và thường sẽ cấp định cư từ ngày sinh.

  • Trẻ em có bố hoặc mẹ đã có định cư tại Séc trong các trường hợp khác cũng có quyền xin Giấy phép định cư để đoàn tụ gia đình nhưng theo mục đích nhân đạo. Trẻ em trong trường hợp này kể cả những người từ 18 tuổi đến 26 tuổi đang đi học.

Hồ sơ nộp xin cấp định cư bao gồm:

  1. Điền mẫu đơn có sẵn
  2. Hộ chiếu
  3. 2 ảnh
  4. Giấy nhà ở
  5. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ (giấy khai sinh)
  6. Giấy tờ chứng minh phương tiện để sống (tài chính)
  7. Giấy đồng ý của cha mẹ ( người thứ hai) cho trẻ em định cư tại Séc
  8. Giấy không tội phạm (Phiếu lý lịch tư pháp) – trẻ em dưới 15 tuổi không phải nộp

Đơn phải được chính chủ nộp tại cơ quan Cục di trú bộ nội vụ Séc nếu hiện tại đang cư trú trên lãnh thổ Séc, tốt nhất là nộp theo địa chỉ cư trú. Ngoài ra có thể nộp tại Cơ quan đại diện của Séc tại nước ngoài trong trường hợp chưa có cư trú ở Séc.

Các giấy tờ nộp không được cũ quá 180 ngày ngoại trừ hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc ảnh (nếu ảnh vẫn đúng với diện mạo hiện tại), giấy tờ phải dịch ra tiếng Séc, nộp bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

Nếu đơn được duyệt thì sẽ được cấp thẻ định cư có giá trị 5 năm và được gia hạn nhiều lần khi hết hạn cho tới lúc trưởng thành. Sau đó đổi thẻ có giá trị 10 năm của người lớn.

 

Trong Luật cư trú dành cho người nước ngoài còn một số điều khoản qui định về định cư cho ngưới nước ngoài gốc Séc, người có thẻ xanh EU,.. nhưng văn phòng chỉ đề cập tới các vấn đề liên quan tới người Việt nên các vấn đề đó quý khách tự tham khảo thêm hoặc tại văn phòng.

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 04.12 đến 10.12.2017