Doanh thu trực tuyến -phần 2

eet 1Doanh thu trực tuyến- Phần 2

Những điều cộng đồng cần biết.

Luật quản lý doanh thu điện tử, hay thường gọi là luật doanh thu trực tuyến (zákon o elektronické evidenci tržeb- viết tắt là EET) đã chính thức được quốc hội thông qua, tổng thống đã ký và bắt đầu áp dụng trong năm nay (2016). Từ ngày 01.09.2016 các cơ quan thuế trên toàn bộ lãnh thổ Séc đã hoàn toàn sẵn sàng đón tiếp các đối tượng thuế đến đăng ký quầy bán hàng và xin chứng chỉ về dữ liệu xác thực để chuẩn bị cho việc tiến hành thu ngân trực tuyến.

Nối tiếp và bổ sung phần 1 trước đây trong khuôn khổ bài viết này văn phòng xin tóm tắt những điểm chính trong luật sát thực với công việc kinh doanh và một số lưu ý để quý khách cùng tham khảo.

A/ Ai là người phải thực hiện :

1-  Các doanh nghiệp tư nhân

2-  Các pháp nhân có hoạt động kinh doanh

Luật chia làm 4 giai đoạn áp dụng cho các đối tượng kinh doanh như sau :

1/ Từ 01/12/2016  với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà ở ( khách sạn, nhà nghỉ, ….), ăn uống quán xá ( quán ăn, bistro …) cụ thể là các hoạt động kinh doanh thuộc nhóm 55, 56  trong danh sách các hoạt động kinh doanh theo luật kinh doanh ( CZ-NACE).

2/ Từ 01/03/2017 với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán hàng – bán buôn và bán lẻ, cụ thể là các hoạt động kinh doanh thuộc nhóm 45, 46 và 47  trong danh sách các hoạt động kinh doanh theo luật kinh doanh ( CZ-NACE).

3/ Từ 01/03/2018 với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực  khác không nằm trong các giai đoạn 1, 2 và 4 ví dụ như nghề tự do, vận tải, nông nghiệp … cụ thể là các hoạt động kinh doanh thuộc nhóm 10, 49, 69, 75, 86 …  trong danh sách các hoạt động kinh doanh theo luật kinh doanh ( CZ-NACE) .

4/ Từ 01/06/2018 với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có tay nghề và hoạt động sản xuất ví dụ các hoạt động kinh doanh thuộc nhóm 13- 17, 20, 22, 23, 25, 31-33, 43,95 và 96 trong danh sách các hoạt động kinh doanh theo luật kinh doanh ( CZ-NACE).

B/ Các doanh thu nào phải thực hiện trực tuyến :

1-  Các doanh thu từ các hoạt động kinh doanh

2-  Và đồng thời được thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, sek, phiếu thanh toán ….hay bất cứ loại giấy tờ nào có giá trị thanh toán tương tự ví dụ như vé ăn…

Lưu ý :

–        Khoản thanh toán trực tiếp từ tài khoản sang tài khoản không nằm trong các khoản doanh thu phải trực tuyến.

–        Tiền đặt cọc ( kauce ) không phải doanh thu trực tuyến kể cả khi thu bằng tiền mặt hay bằng các hình thức trên nếu sau đó trả lại hoàn toàn, nhưng sẽ là doanh thu trực tuyến nếu dùng để hoàn bù cho vật hoặc trang thiết bị bị mất, hư hỏng, hủy hoại ,…

–        Tiền tạm ứng ( záloha) nếu nộp bằng tiền mặt hay bằng các hình thức trên thì vẫn là doanh thu trực tuyến.

–        Tiền cho thuê theo điều 9 Luật thuế thu nhập và các thu nhập khác theo điều 10 Luật thuế thu nhập không phải doanh thu trực tuyến.

–        Nếu doanh nghiệp cấp hóa đơn thì khoản thanh toán sẽ là trực tuyến hay không phụ thuộc vào hình thức lúc thanh toán và không phụ thuộc vào hình thức thanh toán ghi trên hóa đơn ( ví dụ trên hóa đơn ghi thanh toán bằng tiền mặt nhưng lúc thanh toán lại chuyển khoản thì không bị trực tuyến còn  trên hóa đơn ghi thanh toán bằng chuyển khoản nhưng lúc thanh toán lại bằng tiền mặt thì bị trực tuyến)

C/ Các doanh thu nào không phải thực hiện trực tuyến :

Doanh thu của :

–        Nhà nước

–        Các cơ quan hành chính tự trị

–        Các tổ chức từ thiện

–        Ngân hàng quốc gia

–        Các cơ quan bưu chính

–        Các ngân hàng kể cả ngân hàng nước ngoài

–        Các hợp tác xã tín dụng và tiết kiệm

–        Các hãng bảo hiểm

–        Các công ty và quỹ đầu tư

–        Các doanh nghiệp chứng khoán

–        Cơ quan lưu ký trung ương

–        Các công ty và quỹ hưu trí

–        Hoạt động kinh doanh trong ngành năng lượng trên cơ sở giấy phép cấp theo Luật năng lượng

–        Hoạt động kinh doanh trên cơ sở giấy phép do tỉnh cấp theo Luật thủy lợi

Các doanh thu sau đây cũng được ngoại lệ không phải thực hiện trực tuyến :

–        Thực hiện trước khi được cấp mã số thuế và đến 10 ngày sau khi cấp

–        Từ dịch vụ và hàng hóa bưu chính kể cả các dịch vụ liên quan trực tiếp

–        Liên quan tới quan hệ lao động hoặc quan hệ tương tự

–        Từ việc ăn ở cho học sinh, sinh viên do trường hoặc các tổ chức giáo dục thực hiện

–        Từ vé đi lại và các khoản thanh toán trong phương tiện giao thông công cộng

–        Trên máy bay

–        Từ chuyên chở người bằng đường sắt

–        Từ các hoạt động kinh doanh nhỏ và phụ của các đối tượng làm công ích

–        Từ bán hàng và dịch vụ bằng máy tự động

–        Từ vận hành vệ sinh công cộng

–        Và các doanh thu khác theo nghị định của chính phủ

C/ Cách thức và chế độ thực hiện trực tuyến :

Cách thức :

Cách thực hiện đã nêu trong bài viết trước phần 1 điểm a (gửi trực tuyến khoản thanh toán qua mạng lên cơ quan thuế bằng thiết bị thanh toán (máy tính tiền), nhận từ chương trình quản lý của cơ quan thuế mã số tài chính cho phiếu thanh toán và trao phiếu thanh toán đã có mã số được cấp cho người thanh toán).

Chế độ thực hiện : có 2 chế độ là chế độ thông thường ( on-line ) và chế độ đơn giản hóa ( off-line )

Chế độ thông thường ( běžný režim ) dành cho phần lớn các đối tượng thực hiện doanh thu trực tuyến. Phải thực hiện ngay lập tức khi nhận khoản thanh toán (gửi trực tuyến khoản thanh toán qua mạng lên cơ quan thuế bằng thiết bị thanh toán (máy tính tiền), nhận từ chương trình quản lý của cơ quan thuế mã số tài chính cho phiếu thanh toán và trao phiếu thanh toán đã có mã số được cấp cho người thanh toán).

Trong trường hợp vì lý do kỹ thuật không liên lạc với cơ quan thuế được ( mất mạng tạm thời, đường truyền kém…) doanh nghiệp vẫn phải trao phiếu thanh toán không có mã số tài chính được cấp cho người thanh toán nhưng phải có  mã số chữ ký của mình và trong vòng 48 giờ phải gửi khoản thanh toán này bằng điện tử cho cơ quan thuế.

Chế độ đơn giản hóa ( zjednodušený režim ) dành cho một số đối tượng theo qui định và cho những đối tượng phải thực hiện doanh thu trực tuyến nhưng không thể trực tuyến được ( không có mạng internet) mà đã có đơn đề nghị với cơ quan thuế . Cách thức giống như thông thường : trao phiếu thanh toán không có mã số tài chính cho người thanh toán nhưng phải có  mã số chữ ký của mình và trong vòng 5 ngày phải gửi khoản thanh toán này bằng điện tử cho cơ quan thuế.

Lưu ý :

–        Trong trường hợp phải hủy bỏ, sửa chữa khoản thanh toán ( bấm nhầm, khách hàng trả lại, kiện cáo,…) thì làm giống như khi thu chỉ có số tiền là ghi ÂM (-)

–        Phiếu thanh toán không bắt buộc phải in ra giấy mà có thể trao bằng điện tử ( gửi email, sms kèm ảnh,  bluetooth…,)

D/ Doanh nghiệp cần có những gì :

Đã nêu trong bài viết trước (Thiết bị thanh toán, Mạng truyền dữ liệu, Chứng chỉ về dữ liệu xác thực bao gồm tên và mã đăng nhập- sau chỉ gọi tắt là chứng chỉ)

Mỗi một doanh nghiệp sẽ phải đăng ký nơi kinh doanh và thiết bị thanh toán (sau gọi tắt là máy tính tiền cho dễ hiểu) nối mạng trực tiếp với cơ quan thuế.  Có thể đăng ký nhiều quầy bán hàng ở nhiều nơi với một chứng chỉ hoặc nhiều chứng chỉ.

Đăng ký và xin chứng chỉ có thể tiến hành trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hòm thư dữ liệu đã đăng ký ( datová schránka). Có thể ủy quyền cho người khác xin hộ bằng giấy ủy quyền không cần công chứng chữ ký.

E/ Phiếu thanh toán và các dữ liệu bắt buộc :

Phiếu thanh toán là tài liệu quan trọng chứng minh việc thực hiện hoạt động thanh toán đã diễn ra. Qua phiếu thanh toán cơ quan thuế nắm rõ về người thu, nơi, số tiền và từ đó thu thuế chặt chẽ hơn.

Qui định tối thiểu trên phiếu thanh toán phải có :

–        mã số tài chính

–        mã số thuế của doanh nghiệp

–        tên quầy thanh toán( quầy bán hàng)

–        tên thiết bị thanh toán( máy tính tiền)

–        số thứ tự của phiếu thanh toán

–        ngày giờ thu hoặc cấp phiếu

–        tổng tiền

–        mã an ninh của doanh nghiệp

–        chế độ thanh toán ( thông thường hay đơn giản hóa)

–        Trong trường hợp không nối mạng trực tuyến được với cơ quan thuế thì phiếu thanh toán không có mã số tài chính nhưng phải có thêm mã số chữ ký của doanh nghiệp

Luật còn nhiều khoản mục, phạm vi bài viết không bao hàm hết được, nếu quý khách có khúc mắc hoặc cần tư vấn thêm về luật, thiết bị, chuẩn bị, cách thức ,… xin gặp trực tiếp tại văn phòng.

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 01.06-15.06.2018