Liên hệ

Văn phòng dịch vụ T&T&T

Trung tâm thương mại Sapa

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 – Libuš

Ing. Phan Quốc Thanh, MSc.

Điện thoại :

+420 773 11 55 45 , +420 602 26 21 18 gặp Thanh

+ 420 602 511 151 trực văn phòng

Email: ttt-sapa@seznam.cz ,

Website : vanphongttt.cz