Một số thay đổi trong luật cư trú cho người người nước ngoài

luat cu tru

Một số thay đổi trong luật cư trú cho người nước ngoài có hiệu lực từ 18.12.2015

Luật cư trú cho người nước ngoài đã được sửa đổi và bổ sung đồng thời có hiệu lực từ 18.12.2015. Văn phòng xin tóm tắt sơ lược những điều thay đổi chính để quý khách cùng tham khảo :

1/  Thị thực dài hạn :

Thị thực dài hạn theo luật mới có thể được cấp với thời hạn tới 1 năm.  Người nước ngoài chưa vị thành niên (dưới 18 tuổi) khi xin phải có giấy đồng ý của người đại diện pháp lý( thường là bố mẹ) hoặc người bảo hộ. Giấy đồng ý không cần nếu người đại diện pháp lý là người nộp đơn.

2/ Thời hạn nộp đơn xin cư trú dài hạn và gia hạn

Thời hạn nộp đơn xin cư trú dài hạn và gia hạn được sửa thành 120 ngày trước khi hết hạn cho đến ngày cuối cùng của hạn cư trú hay thị thực dài hạn ( trước đây là từ 14 đến 90 ngày)

Đối với cư trú theo Thẻ lao động thì thời hạn là 30 đến 120 ngày trước khi hết hạn thẻ cũ.

Trong trường hợp ngày cuối cùng của hạn cư trú hay thị thực rơi vào ngày nghỉ cuối tuần ( thứ 7, chủ nhật) hoặc ngày lễ thì ngày nộp đơn cuối cùng phải là ngày làm việc trước đó. Trong trường hợp ngày cuối cùng của hạn cư trú hay thị thực rơi vào ngày làm việc nhưng không phải ngày tiếp dân ( ví dụ thứ 6) thì ngày nộp đơn cuối cùng có thể tính là ngày gửi bưu điện. Điều kiện này không cho các trường hợp đơn cần phải do đương sự nộp trực tiếp( ví dụ đơn xin cư trú dài hạn, đơn xin chuyển đổi mục đích cư trú) bởi đơn phải trao cho Bộ nội vụ chậm nhất tới ngày hết hạn cư trú hay thị thực.

3/ Lý do cản trở việc nộp đơn đúng hạn.

Vì lý do nào đó ngoài mong muốn của người nộp đơn mà không thể nộp đơn đúng hạn thì người nộp đơn phải nêu khi nộp đơn và đơn chỉ được chấp thuận  trong vòng 5 ngày kể từ khi không bị cản trở bởi lý do đó. Tất cả các giải trình sau đó đều không có giá trị.

4/ Định cư

Điều kiện sống liên tục 5 năm trên lãnh thổ Séc nếu : mỗi lần đi ra khỏi lãnh thổ không quá 6 tháng, tổng số các lần đi không quá 310 ngày, thì mới được tính. Đối với người do cơ quan, công ty cử đi làm việc nước ngoài thì mỗi lần đi ra khỏi lãnh thổ không quá 10 tháng, tổng số các lần đi không quá 560 ngày . Trong trường hợp vì lý do đặc biệt nghiêm trọng khác như thai nghén, sinh nở, học tập, công tác, bệnh nặng thì được phép 12 tháng nhưng sẽ không được tính vào thời gian sống liên tục.

Người đang có lệnh ra khỏi Séc ( výjezdní príkaz ) không được nộp đơn xin định cư.

Các đơn xin định cư theo dạng nhân đạo, vì lý do rõ ràng hoặc vì lợi ích quốc gia Séc không được nộp trên lành thổ khi đã hết hạn cư trú thực .

Điều kiện và danh sách các trường thi tiếng Séc để xin định cư đã được quy định lại, cụ thể phải tham khảo tại trường. Các bằng cũ vẫn được công nhận nhưng Bộ nội vụ có quyền yêu cầu thi lại nếu nghi ngờ.

5/ Định nghĩa thành viên gia đình công dân EU

Có sự sửa đổi  khái niệm „ thành viên gia đình công dân EU “ theo luật cũ công nhận cho „các quan hệ giống như quan hệ gia đình“ được sửa lại là „các quan hệ của những người chưa kết hôn

6/ Thành viên gia đình công dân EU có giấy phép tạm trú

Nếu thành viên gia đình công dân EU có giấy phép tạm trú mà không gia hạn thẻ tạm trú khi hết hạn thì coi như bị cắt luôn giấy phép tạm trú khi hết hạn thẻ. Không gia hạn hoặc gia hạn chậm có thể bị phạt tới 3.000,- kc .

7/ Thay đổi chủ lao động hoặc vị trí làm việc

Nếu người có thẻ lao động nộp đơn xin chuyển đổi chủ lao động hoặc vị trí làm việc trong thời hạn 30 đến 120 ngày trước khi hết hạn thì đơn được coi như là đơn xin gia hạn và sẽ được xét duyệt cùng một lúc. Điều này chỉ không xảy ra nếu người nộp đơn ghi rõ không xin gia hạn hoặc thời gian làm việc ở chỗ hoặc chủ mới ngắn hơn hạn thẻ đang có.

8/ Trách nhiệm của người đại diện pháp lý

Người đại diện pháp lý của vị chưa thành niên đến 15 tuổi có trách nhiệm đảm bảo để vị chưa thành niên đó sống hợp pháp trên lãnh thổ và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật thay cho vị chưa thành niên.

9/ Hộ chiếu cho người ngoại quốc

Kể từ 01.01.2016 hộ chiếu cho người ngoại quốc chỉ được cấp cùng với thẻ trắc sinh học.

( phần này cho người tị nạn)

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Doanh thu trực tuyến-phần 4