Một số thay đổi về thuế từ 01.01.2016

<a href="http://vanphongttt top weight loss supplements.cz/wp-content/uploads/2015/12/dan-2016.jpeg” rel=”attachment wp-att-1591″>dan 2016

Một số thay đổi về thuế từ 01.01.2016.

Cộng đồng thấp thỏm hồi hộp chờ đợi việc phê duyệt Luật quản lý doanh thu trực tuyến mà qua bao phiên họp quốc hội Séc vẫn chưa thông qua. Thế nhưng có những thay đổi về thuế cũng không kém phần quan trọng mà đã bắt đầu phải thực hiện từ 01.01.2016 và liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh buôn bán của cộng đồng. Văn phòng xin sơ lược những điểm sau cho quý khách cùng tham khảo :

1.Báo cáo kiểm soát thuế giá trị gia tăng ( Kontrolní hlášení k DPH )

Kể từ 01.01.2016 những người nào hiện đang là đối tượng trả thuế giá trị gia tăng (viết tắt GTGT) ngoài việc khai bản khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ bình thường của mình ( hàng tháng hoặc hàng quý) sẽ phải khai và nộp kèm theo Báo cáo kiểm soát, trong đó phải khai chi tiết hơn về các hóa đơn chứng từ đầu vào và đầu ra của các hoạt động kinh doanh của mình trong kỳ thuế đó. Cụ thể là :

 • Báo cáo kiểm soát phải khai và nộp tất cả các đối tượng đang trả thuế giá trị gia tăng không kể tư nhân hay pháp nhân.
 • Báo cáo kiểm soát nộp cho phòng tài chính theo mẫu đã có sẵn và chỉ bằng hình thức điện tử.
 • Pháp nhân phải khai và nộp hàng tháng, tư nhân khai và nộp theo kỳ khai thuế GTGT của mình hiện tại ( hàng tháng hoặc hàng quý)
 • Trong báo cáo kiểm soát phải kê khai : hóa đơn chứng từ đầu vào và đầu ra – hóa đơn dưới 10.000,- kč thì khai tổng, hóa đơn trên 10.000,- kč thì phải phải khai rõ cả số hóa đơn và mã số thuế ( DIČ )
 • Thời hạn khai và nộp theo thời hạn khai thuế GTGT ( chậm nhất đến ngày 25 của tháng tiếp theo sau kỳ thuế )
 • Nếu không tuân thủ sẽ bị phạt tự động mà không xin miễn hoặc giảm được, cụ thể là :
  1. Phạt 1.000,-kč nếu khai và nộp muộn so với quy định nhưng trước khi phòng thuế gọi.
  2. Phạt 10.000,-kč nếu khai và nộp muộn so với quy định nhưng sau khi phòng thuế gọi.
  3. Phạt 30.000,-kč nếu không khai và nộp báo cáo bổ sung vào báo cáo đã nộp khi phòng thuế gọi.
  4. Phạt 50.000,-kč nếu không khai và nộp kể cả khi phòng thuế gọi.
  5. Phạt tới 500.000,-kč nếu không khai và nộp và làm ảnh hưởng tới việc thu và quản lý thuế

Thời hạn gọi và phạt là trong vòng 3 năm kể từ khi vi phạm

2. Tiền nuôi con trừ vào thuế được tăng thêm 100,- kč hàng tháng cho con thứ 2 và 300,- kč hàng tháng cho con thứ 3 trở lên so với năm 2015

 • con đầu được trừ 1117,- kč hàng tháng, tổng cả năm 12 tháng là 13.404,- kč
 • con thứ 2 được trừ 1417,- kč hàng tháng, tổng cả năm 12 tháng là 17.004,- kč
 • con thứ 3 trở lên được trừ 1717,- kč hàng tháng, tổng cả năm 12 tháng là 20.604,- kč

3. Giới hạn tiền gửi trẻ trừ vào thuế được tăng lên thành 9.900,- kč

4. Quy định trách nhiệm phải thông báo cho phòng thuế thu nhập được miễn thuế vượt quá giá trị 5 triệu korun 

5. Nếu quốc hội thông qua thì từ tháng 04/2016 thuế chuyển nhượng bất động sản ( hay tên mới là thuế mua bất động sản) người mua sẽ phải trả và từ tháng 07/2016 sẽ áp dụng luật quản lý doanh thu trực tuyến.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Điều kiện nhập khẩu ô tô của Việt kiều hồi hương