Những đổi mới trong luật cư trú cho người nước ngoài kể từ 15.08.2017

Để phù hợp với tình hình an ninh trong EU cũng như trên thế giới ( khủng bố, di cư…) Bộ nội vụ CH Séc đã sửa đổi và bổ sung Luật cư trú cho người nước ngoài và gấp rút cho vào thực thi. Các đổi mới này có  hiệu lực từ 15.08.2017.

Văn phòng xin tóm tắt sơ lược những thay đổi chính để quý khách cùng tham khảo :

1.  Việc nộp đơn

Đơn xin thị thực dài hạn, đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn hoặc đơn xin  định cư bắt buộc phải đặt lịch trước khi nếu không sẽ không được chấp nhận.

Các giấy tờ thông hành ( hộ chiếu, giấy thông hành..), giấy tờ về hộ tịch ( giấy khai sinh, kết hôn, chứng tử, …) và giấy chứng minh mục đích cư trú tại Cộng hòa Séc bắt buộc phải nộp trình bản gốc.

2.  Giấy phép định cư

Giấy phép định cư với mục đích đoàn tụ gia đình với người đã có định cư mà không cần điều kiện sống liên tục trên lãnh thổ CH Séc sẽ không cấp cho người đã thành niên nhưng phải sống phụ thuộc vào người cần ăn theo, kể cả khi xin cấp như một vị trẻ còn phụ thuộc. Giấy phép định cư theo các điều kiện trên chỉ cấp cho trẻ chưa vị thành niên.

3.  Giấy phép cư trú dài hạn

Thời hạn nộp đơn gia hạn cư trú dài hạn ( kể cả thẻ lao động) là 120 ngày trước khi hết hạn cho đến ngày cuối cùng của hạn cư trú.

Trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp đơn xin cư trú dài hạn hoặc gia hạn cư trú rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ thì ngày nộp đơn cuối cùng sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau đó.

Cấp thêm 1 loại giấy phép cư trú dài hạn mới đó là Thẻ luân chuyển công nhân trong nội bộ công ty (dành cho người nước ngoài luân chuyển trong nội bộ công ty tại nước không thuộc thành viên EU, chuyển sang lao động tại Cộng hòa Séc) và Thẻ luân chuyển công nhân trong nội bộ công ty thuộc Liên minh châu Âu (dành cho người nước ngoài luân chuyển trong nội bộ công ty tại nước thuộc thành viên EU, chuyển sang lao động tại Cộng hòa Séc).

4.  Giấy phép cư trú dài hạn với mục đích kinh doanh

 Điều mới trong hồ sơ là phải nộp Giấy không nợ của người nước ngoài hoặc Giấy không nợ của công ty.

Giấy không nợ là giấy chứng nhận không có khoản nợ nào do các cơ quan sau cấp :

  • Cơ quan quản lý tài chính của Cộng hòa Séc (Sở Thuế)
  • Cơ quan hải quan của Cộng hòa Séc
  • Phòng bảo hiểm xã hội ( huyện, thành phố, thủ đô Praha)
  • Công ty bảo hiểm y tế (nếu người nước ngoài có đóng bảo hiểm y tế công tại đó)

Giấy chứng nhận không nợ không được cũ quá 30 ngày.

Nếu người nước ngoài muốn chuyển đổi mục đích cư trú dài hạn sang mục đích kinh doanh thì chỉ có thể đệ đơn sau 5 năm cư trú tại Cộng hòa Séc. Trường hợp ngoại lệ là dành người nước ngoài đang cư trú tại Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình.

Việc không nợ được xem xét khi xét duyệt hồ sơ xin và gia hạn cư trú dài hạn với mục đích đầu tư và trong việc xét duyệt cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích kinh doanh. Nếu công ty có nợ nần thì giấy phép cư trú dài hạn của công nhân đang làm việc hoặc luân chuyển trong công ty đó có thể bị hủy.

5.  Thẻ lao động

Không thể cấp thẻ kể cả gia hạn thẻ lao động cho người nước ngoài, khi đang là hội viên trong một công ty ( thành viên hợp tác xã), thành viên hội đồng quản trị hay thành viên cơ quan khác trong công ty hay hợp tác xã nếu người nước ngoài đó thực hiện các công việc từ các hoạt động của công ty, hợp tác xã cho chính công ty, hợp tác xã đó .

Người đã có thẻ lao động được quyền tìm công việc mới trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động cũ và chậm nhất trong thời hạn này xin đồng ý cho  chuyển chủ lao động, nếu không thẻ lao động sẽ bị mất giá trị.

Người đang xin gia hạn thẻ lao động được quyền tìm công việc mới trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động cũ và chậm nhất trong thời hạn này xin đồng ý cho chuyển chủ lao động.

Nếu người nước ngoài hiện đang cư trú trên cơ sở giấy phép theo điều 47, mục 4 Luật cư trú ( cư trú sau khi thẻ lao động hết hạn) mà trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động, không nộp đơn xin  đồng ý cho chuyển chủ lao động thì cư trú theo điều trên cũng mất giá trị và sẽ buộc phải rời khỏi lãnh thổ của Cộng hòa Séc.

Điều mới khi nộp đơn xin  đồng ý cho chuyển chủ lao động  là phải trình giấy tờ chứng minh rằng quan hệ lao động cũ vẫn còn tiếp tục hoặc đã kết thúc trong thời hạn chưa tới 60 ngày ( Giấy chứng minh này có thể là : Giấy chứng nhận của chủ lao động chứng nhận quan hệ lao động cũ vẫn còn tiếp tục, Giấy báo chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc Thỏa thuận kết thúc quan hệ lao động)

Trong trường hợp người có thẻ lao động làm việc tại một vị trí công việc khác thì không cần phải tuân thủ theo yêu cầu là phải làm một tuần 15 giờ và với mức lương tối thiểu.

6.  Giấy phép tạm trú cho thành viên gia đình công dân EU

Đơn xin cấp giấy phép tạm trú phải tự nộp trực tiếp ở nơi làm việc Cục di trú Bộ nội vụ.

Công dân nước thứ ba là thành viên gia đình công dân CH Séc nhưng cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ CH Séc hoặc người đang có lệnh ra khỏi Séc ( výjezdní príkaz ) không được nộp đơn xin tạm trú ngoại trừ một số trường hợp cho người đang xin tị nạn.

7.  Thị thực dài hạn

Đơn gia hạn thị thực dài hạn phải nộp trong vòng 90 ngày trước khi hết hạn.

Nếu không nộp đủ hồ sơ khi đệ đơn xin cấp hoặc gia hạn thị thực dài hạn thì đơn đó sẽ không được chấp nhận và không được xét duyệt. Điều đó có nghĩa là không được quyền cư trú tiếp để chờ xét đơn.

Đơn xin cấp hoặc gia hạn thị thực dài hạn cũng không được chấp nhận  nếu không khai theo tờ khai mẫu hoặc không nộp tiền lệ phí hành chính khi đệ đơn.

Cấp thêm 1 loại thị thực dài hạn mới đó là Thị thực dài hạn cho mùa làm việc.

8.  Lệ phí hành chính:

Điều mới so với luật cũ là công dân nước thứ ba phải nộp lệ phí hành chính ngay khi  nộp hồ sơ nếu nộp đơn trên lãnh thổ CH Séc.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tạm trú ( công dân EU) , Giấy phép tạm trúGiấy phép định cư công dân EU hoặc thành viên gia đình không phải nộp lệ phí hành chính.

Lệ phí hành chính được thu dưới hình thức tem (kolkové známky). Không thanh toán bằng tiền mặt kể cả bằng thẻ tín dụng.

Văn phòng xin nêu bảng lệ phí mới sẽ áp dụng như sau :

 

Cấp giấy phép cư trú

Các loại hồ sơ

Lệ phí

khi nhận hồ sơ

khi cấp thẻ

Đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn

1 500

1 000

 – người đệ đơn dưới 15 tuổi

700

300

Đơn xin cấp thẻ lao động

1 500

1 000

Đơn xin cấp thẻ xanh

1 500

1 000

Đơn xin cấp thẻ luân chuyển công nhân trong nội bộ công ty

1 500

1 000

Đơn xin cấp giấy phép định cư

1 500

1 000

người đệ đơn dưới 15 tuổi

700

300

Đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích chờ đợi

300

200

 

Gia hạn giấy phép cư trú hoặc thẻ

Các loại hồ sơ

Lệ phí

khi nhận hồ sơ

khi cấp thẻ

Đơn xin gia hạn giấy phép cư trú dài hạn

1 500

1 000

 – người đệ đơn dưới 15 tuổi

700

300

Đơn xin gia hạn thẻ lao động

1 500

1 000

Đơn xin gia hạn thẻ xanh

1 500

1 000

Đơn xin gia hạn thẻ luân chuyển công nhân trong nội bộ công ty

1 500

1 000

Đơn xin cấp thẻ định cư hoặc thẻ cư trú tị nạn

1 500

1 000

Đơn xin gia hạn thẻ cho người được bảo hộ tạm thời

700

300

Đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn với mục đích chờ đợi

700

300

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Doanh thu trực tuyến – phần 3