Những đổi mới trong thuế từ 01.01.2019

Những đổi mới trong thuế từ 01.01.2019.

Một năm nữa lại sắp trôi qua, năm mới đến với việc hàng loạt luật mới bắt đầu có hiệu lực và được thi hành. Đối với cộng đồng đang làm ăn sinh sống ở CH Séc thì thay đổi luật về thuế liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh buôn bán  và cuộc sống của mình. Văn phòng xin sơ lược một số điều mới cho quý khách cùng tham khảo :

 

  1. Sửa đổi Luật quản lý doanh thu trực tuyến ( EET )  được chính phủ thông qua và chờ quốc hội phê duyệt ( rất may là đến hôm nay quốc hội vẫn chưa thông qua). Theo sửa đổi này thì các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh thuộc nhóm 3, 4 ( ví dụ : làm nail, dịch vụ, …) sẽ phải gửi doanh thu trực tuyến sau 6 tháng kể từ khi luật có hiệu lực ( ví dụ luật được thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2019 thì các doanh nghiệp nêu trên phải thực hiện gửi doanh thu trực tuyến từ 01/07/2019. Đi cùng đổi mới này là giảm mức DPH từ 21% hoặc 15% xuống  10% cho một số mặt hàng ( bia hơi,hoa, …). Trong sửa đổi này còn có ý tưởng lập “ chế độ đặc biệt “ cho các các doanh nghiệp nhỏ không phải đối tượng trả thuế giá trị gia tăng , công nhân dưới 2 người và doanh thu cả năm không quá 200.000,- thì không phải gửi doanh thu trực tuyến mà chỉ phải đăng ký rồi cấp phiếu thu tiền theo mẫu in sẵn của bộ tài chính.
  2. Luật thuế giá trị gia tăng ( DPH ) có tới 13  chương chuyền đổi và 269 điều sửa đổi. Với cộng đồng người Việt đang kinh doanh thì điểm nóng đụng tới các doanh nghiệp đang hoạt động trong hình thức Kinh doanh chung – Hợp tác xã ( Sdružení – Společnost). Kể từ 01/01/2019 các Hợp tác xã không còn được thực hiện hình thức kế toán và khai thuế DPH rút gọn như xưa nữa ( cấp hóa đơn, bán hàng, mua hàng theo tên riêng từng doanh nghiệp … sau cho chung vào hợp tác xã, xử lý dữ liệu rồi khai DPH theo 1 người nào đó, những thành viên còn lại khai 0…). Theo luật mới thì hợp tác xã phải có 1 người được ủy nhiệm làm các công việc nêu trên, Tổng thu, chi lại chia ra theo % trong hợp đồng kinh doanh chung  , các thành viên sau lại phải khai DPH độc lập theo số liệu có được,… Điều này dẫn đến nhiều rắc rối, phức tạp cho các thành viên và kế toán so với việc kinh doanh độc lập và thông thường hay bị cơ quan thuế gây khó dễ.
  3. Thuế thu nhập 2019 :  Ý tưởng của bộ tài chính tăng thuế thu nhập cá nhân lên 19% và cho ứng dụng  ¾ chi trả BHXH và BHYT  vào chi phí thuế  đồng thời hủy bỏ cách tính thuế theo mức Siêu lương thô ( Superhrubá mzda)  may là quốc hội không thông qua
  4. Có một điều lưu ý cho các doanh nghiệp chuẩn bị khai nộp thuế thu nhập cho năm 2018 ( trong thời gian tới 01/01/2019-31/03/2019) mà áp dụng hình thức  % chi phí ( paušální výdaje ) là trong năm 2018 chi phí bị hạn chế theo mức sau :

a/ 80% chi phí nhiều nhất 800,000,-

b/ 60% chi phí nhiều nhất 600,000,-

a/ 40% chi phí nhiều nhất 400,000,-

a/ 30% chi phí nhiều nhất 300,000,-

tương đương với việc doanh thu không vượt qua 1.000.000,- nhưng ngược lại được trừ vợ con vào thuế.

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Bán nhà riêng tại Mukařov