Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ tháng 3.2017

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địc chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 01.03.2017 đến ngày 31.03.2017

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Họ tênNgày sinhĐịa chỉViệcNơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ Ngày đăng
NGUYEN Van Truong06.12.1982Na Příkopech 1227, 407 47 VarnsdorfQuyết định từ chối đơnBerní 2261, 400 01 Ústí nad Labem2.03.2017
DAO Thi Ngoc Anh20.5.1996 Mrázkova 592/6, 198 00 Praha 9Giấy mời đến xem hồ sơŽukovského 888/2, Praha 63.3..2017
LE Thi Nhung4.9.1964Lipová 153, 431 01 SpořiceGiấy mời đến xem hồ sơ trc khi ra quyết địnhJiráskova 5338, 430 03 Chomutov6.3.2017
NGUYEN Sy Thanh12.6.1962Lipová 153, 431 01 SpořiceGiấy mời đến xem hồ sơ trc khi ra quyết địnhJiráskova 5338, 430 03 Chomutov6.3.2017
HOANG SI Que10.04.1969 Fialková 552/18, 460 01 Liberec IV - PerštýnHủy địa chỉ cư trúVoroněžská 144/20, 460 01 Liberec7.3.2017
LE TIEN Quan30.12.1988 Fialková 552/18, 460 01 Liberec IV - PerštýnHủy địa chỉ cư trúVoroněžská 144/20, 460 01 Liberec7.3.2017
NGUYEN Ngoc Hoa15.12.1987Novoměstská 510, 464 01 RaspenavaXét đơn hủy địa chỉ cư trúVoroněžská 144/20, 460 01 Liberec7.3.2017
LE Thi Lien16.6.1970Hủy giấy phép định cưCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov7.3.2017
LE Thi Tuyen18.3.1988Zbudovská 765/11, 142 00 Praha 4Xét đơn gia hạn - từ chối đơnCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov7.3.2017
LE Van Tuan3.4.1969Hủy giấy phép định cưCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov7.3.2017
DOAN Van Bang10.1.1980Osvoboditelů 1238/1, 742 21 KopřivniceXét đơn gia hạnCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov7.3.2017
VU Dinh Hoa17.5.1971Vitošská 3412/5, 143 00 Praha 4 - ModřanyHủy giấy phép định cưCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov7.3.2017
LE Thanh Tuan1982Hủy địa chỉ cư trúKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary8.3.2017
LUU Thi Nu10.11.1964Lipanská 333, 280 02 Kolín IIIXét đơn tạm trú - Triệu tập tới thẩm vấnHornická 642, 284 01 Kutná Hora9.3.2017
DINH Hoang Tung25.4.1986Slunná 289, 261 01 Příbram V – ZdabořHủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov9.3.2017
DONG Thanh Hanh5.5.1971Hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov9.3.2017
HOANG NGOC Thang23.3.1965Plzeňská 480/283, 155 00 Praha 5Xét đề nghị hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov9.3.2017
LE THI Dan11.3.1993Konstantinova 1482/22, 149 00 Praha 4 - ChodovXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov9.3.2017
NGUYEN BA Long21.7.1968Květnového vítězství 1627/46, 149 00 Praha 4 - ChodovXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov9.3.2017
LUONG Quynh Anh10.8.1998Kutnohorská 102, 280 02 Kolín IVHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora13.3.2017
NGUYEN Duc Tuan1.5.1980 625 00 Brno, Spodní 677/16HỦy giấy phép định cưHněvkovského 65, Brno13.3.2017
NGUYEN Thi Hien19.9.1963Kutnohorská 102, 280 02 Kolín IVHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora13.3.2017
NGUYEN Van Binh14.11.1955Kutnohorská 102, 280 02 Kolín IVHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora13.3.2017
NGUYEN Van Tao10.10.1959Kutnohorská 102, 280 02 Kolín IVHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora13.3.2017
TRAN Kha Nam1993Revoluční 647, 281 51 Velký OsekHủy địa chỉ cư trú
Krymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary14.3.2017
PHAM Duc Xoong1954Hủy địa chỉ cư trúKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary14.3.2017
NGUYEN Van Hoang1983Hủy địa chỉ cư trúKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary14.3.2017
NGUEN Huu Le3.5.1964Bezručova 456, 382 41 Kaplice, okres Český KrumlovQuyền xem lại hồ sơ trước khi bị ra quyết địnhPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice15.3.2017
TRAN THI LAN Anh13.12.1965Kutnohorská 102, 280 02 Kolín IVHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora15.3.2017
NGUYEN Ha Quang Phát9.9.2009Revoluční 647, 281 51 Velký OsekXét đề nghị hủy địa chỉ cư trúNad Štolou 3, Praha 7 – Letná15.3.2017
NGUYEN Ha Kieu Anh23.7.2008Revoluční 647, 281 51 Velký OsekXét đề nghị hủy địa chỉ cư trúNad Štolou 3, Praha 7 – Letná15.3.2017
NGUYEN Ha Dung2.2.2006Revoluční 647, 281 51 Velký OsekXét đề nghị hủy địa chỉ cư trúNad Štolou 3, Praha 7 – Letná15.3.2017
NGUYEN Anh Tuan13.2.1973Revoluční 647, 281 51 Velký OsekXét đề nghị hủy địa chỉ cư trúNad Štolou 3, Praha 7 – Letná15.3.2017
LUONG Anh Van11.9.1964Kutnohorská 102, 280 02 Kolín IVHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora15.3.2017
LE Sy Luan8.6.1987Jana Maluchy č. 44/12, Ostrava - DubinaHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.3.2017
NGUYEN Hoang Nam31.10.1974Ostrava – Poruba, Nezvalovo náměstí č. 847/5Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.3.2017
NGUYEN Minh Phuong20.2.1965Ostrava – Poruba, Nezvalovo náměstí č. 847/5Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.3.2017
NGUYEN Thi Phuong Ha8.1.1997Ostrava – Radvanice, Úvozní č. 1258/15Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.3.2017
NGUYEN Viet Quynh15.9.1965Ostrava – Poruba, Nezvalovo náměstí č. 847/5Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.3.2017
TRAN Thi Minh Huong10.12.1962Ostrava – Poruba, Nezvalovo náměstí č. 847/5Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.3.2017
PHAM Dinh Duong29.5.1958 Ostrava – Vítkovice, Kořenského č. 1972/29Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovic17.3.2017
LE DUY De25.11.1957Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad LabemHủy giấy phép cư trú dài hạnBerní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem17.3.2017
DO MINH Thuan5.10.1955Prezidenta Beneše 451, 289 03 Městec KrálovéXét đề nghị hủy địa chỉ cư trúNad Štolou 3, Praha 7 – Letná20.3.2017
LE VIET Hung15.8.1959Míru 409, 289 03, Městec KrálovéXét đề nghị hủy địa chỉ cư trúNad Štolou 3, Praha 7 – Letná20.3.2017
DAO Hong Nhat1985Tř. 1. máje 1052, PřešticeHủy địa chỉ cư trúSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň20.3.2017
PHAM Ngo Thai Son2007Blatenská 333, Dvorec u NepomukaHủy địa cỉ cư trúSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň20.3.2017
LE Thi Van Anh13.8.1977Havlíčkova 1147, 293 01 Mladá BoleslavHủy giấy phép định cư - Triệu tập lấy lời khai nhân chứngJiráskova 5338, 430 03 Chomutov21.3.2017
NGUYEN QUOC Tuan26.9.1962Na Orátě 500, 783 61 Hlubočky(................)Přerov, U Výstaviště 3183/1822.3.2017
NGUYEN THI Khai28.1.1957Revoluční náměstí 391, 751 03 Brodek u Přerova(................)Přerov, U Výstaviště 3183/1822.3.2017
NGUYEN VAN Than2.3.1955Revoluční náměstí 391, 751 03 Brodek u Přerova(................)Přerov, U Výstaviště 3183/1822.3.2017
NGO Trung Nam20.5.1989Erbenova č.275/54, Ostrava - VítkoviceHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice22.3.2017
NGUYEN Bao Thuy6.8.2012Lubná 109, 270 36 LubnáXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 422.3.2017
NGUYEN Van Hung1.5.1978Lubná 109, 270 36 LubnáXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 422.3.2017
HA Quang Thieu8.8.1989T.G. Masaryka 494, 407 77 ŠluknovXét đơn gia hạn dlouhodobý pobytBerní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem23.3.2017
LE Nam Khánh13.02.2003Náměstí 70, Ledenice, 373 11Quyết định hủy địa chỉ cư trúPražská 1257/23, 370 01 České Budějovice22.3.2017
NGUYEN Le Ngoc3.4.1973Náměstí 70, Ledenice, 373 11Quyết định hủy địa chỉ cư trúPražská 1257/23, 370 01 České Budějovice22.3.2017
NGUYEN Ngoc Bao Tran26.10.2008Náměstí 70, Ledenice, 373 11Quyết định hủy địa chỉ cư trúPražská 1257/23, 370 01 České Budějovice22.3.2017
NGUYEN Duc Tuan3.12.1982 Vilová 1, 252 50 VestecXét đơn gia hạn dlouhodobý pobytŠtefánikova 1304, Mladá Boleslav24.3.2017
PHAM Khán Hung3.10.1982 Vilová 1, 252 50 VestecXét đơn gia hạn dlouhodobý pobytŠtefánikova 1304, Mladá Boleslav24.3.2017
NGUYEN Thac Son27.11.1976Trojanova 2568, 269 01 RakovníkQuyết định từ chối đơnSeverní 2952, 272 04 Kladno27.3.2017
NGUYEN The Nhan1958Chodov 52, ChodovHủy địa chỉ cư trúSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň27.3.2017
NGUYEN THI Thao1988Chodov 52, ChodovHủy địa chỉ cư trúSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň27.3.2017
NGUYEN Van Thiet25.12.1987Sklářská 645/3, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad BečvouXét đề nghị hủy địa chỉ cư trúPod Vrškem 5360, 762 48 Zlín27.3.2017
VU Van Nhan26.1.1977(........)Hủy giấy phép định cưVýstavní 55/117, 703 00, Ostrava27.3.2017
NGUYEN Thi Dao15.1.1977 Štramberská 384/68, 742 21 KopřivniceQuyết định về việc hủy địa chỉ cư trúBeskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek27.3.2017
PHAM DINH Quang12.8.1960(........)Hủy giấy phép định cưHněvkovského 30/65, 617 00 Brno28.3.2017
DINH Nguyen Viet5.10.2006Horovo nám. č. 437/3, Opava – PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
LADA Anna Phuong7.4.2001Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
DINH Thi Bich14.4.1982Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
DO Quynh Anh7.11.2009Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
DO Thi Ha12.3.1981Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
PHAM Thi Ha15.11.1984Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
PHAM Van Phuc17.6.1974Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
PHAN Tran Anh Minh29.3.2010Horovo nám. č. 437/3, Opava - Předměstí Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
REWERA Patryk Hung9.8.2007Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
TRAN Thi Hoa10.9.1973Horovo nám. č. 437/3, Opava - PředměstíHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.3.2017
NGUYEN Thie Hien Thuong3.2.1976Lubná 109, 270 36 LubnáHủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov28.3.2017
NGUYEN THI THANH Huyen10.9.1987Baarova 811/417, 140 00 Praha 4Quyết định về việc hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov28.3.2017
NGUYEN THI THU Hoai24.2.1965Rytířova 812/21, 143 00 Praha 4Quyết định về việc hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00, Praha 4 - Chodov28.3.2017
NGUYEN VAN Phuc1.1.1966Na Výsluní 751, 285 22 Zruč nad SázavouQuyết định về việc hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov28.3.2017
DINH Truong Giang7.5.1976Lipová 465, 252 50 VestecQuyết định dừng xét đơn dlouhodobý.Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov28.3.2017
PHAM MINH Hoang31.7.1980K Jižnímu městu 97, 149 00 Praha 4Hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov28.3.2017
VU Huu Nghia20.12.1979Rytířova 812/21, 143 00 Praha 4Quyết định về việc hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov28.3.2017
LE Sy Hao1993Plzeňská 641, 339 01 Klatovy(.............)Dragounská 130, 339 01 Klatovy28.3.2017
TRAN Anh Dat7.12.1980(.............)Giấy mời xem hồ sơ trước khi nhận quyết địnhPražská třída 1257/23, 370 74 České Budějovice31.3.2017
NGUYEN Tien Dung4.12.1964Nad Královskou oborou 203/23 170 00, Praha 7Thông báo tạm dừng xét đơn gia hạn giấy phép định cưŽukovského 888/2, 161 00 Praha 6 - Ruzyně31.3.2017

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Thông báo của phòng BHXH từ 16.01.2017 đến 23.01.2017