Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ tháng 2.2017

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địc chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 01.02.2017 đến ngày 28.02.2017

Họ tênNgày sinhĐịa chỉViệcNơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ Ngày đăng
MAC Bien Thuy19.12.1981Jana Přibíka 951/11, 190 00 Praha 9Hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov1.2.2017
TRAN Thi Len1.5.1962Davídkova 684/54, 182 00 Praha 8Hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov1.2.2017
BUI THI DIEU LINH1.2.1988Janouška 889/36, 198 00 Praha 9 – Černý mostGiấy triệu tập tới thẩm vấn Žukovského 888/2, 161 00 Praha 63.2.2017
LUONG Thi Bich1978Horní 1135, 357 35 ChodovQuyết định chỉ định người giám hộKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary6.2.2017
NGUYEN Thanh Son2006Horní 1135, 357 35 ChodovQuyết định chỉ định người giám hộKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary6.2.2017
NGUYEN Thi Dao15.1.1975Štramberská 384/68, 742 21 KopřivniceThông báo thi hành các thủ tục hành chínhBeskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek6.2.2017
BUI Thi Huong Quynh4.10.1985Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
DANG Nguyen Duc Tai8.11.2011Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
DANG Thi Loan11.9.1972Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
DO Duc Hueu26.6.2001Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
DO Duc Huy28.5.2000Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
DO Hung Cuong27.10.2009Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
DO Van Thuong9.3.1962Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
LE Dac Van4.9.1974Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
LUONG Van Tuynh20.7.1968Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Bich Thuy28.2.1986Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Danh Thuong29.1.1984Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Duc Dung10.3.1982Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Duc Khoi12.12.2009Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Duy Thang10.9.1972Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN PhuongLinh6.9.2005Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Quang Hao1.10.1975Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Quang Hieu18.8.1979Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Thi Hanh21.4.1974Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Tuan Duc27.7.1968Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Van Duc7.1.1985Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Van Chung16.4.1981Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Van Tan3.10.1961Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
NGUYEN Van Thong20.5.1984Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
TRAI Van Son23.5.1970Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
TRAN Thi Thu Hien16.10.1988Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
TRAN Thi Kim Lien25.5.1954Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
TRAN Thi Thu Trang5.9.1978Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
TRAN Van Hien2.5.1964Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice10.2.2017
HOANG Van Kiet6.10.1966Komenského náměstí 865, 440 01 LounyXét đơn hủy địa chỉ cư trúJiráskova 5338, 430 03 Chomutov10.2.2017
TRINH Thu Trang19.6.1988Ostrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/10Hủy địa chỉ cư trúOstrava – Vítkovice, Syllabova č. 1244/1010.2.2017
NGUYEN THI Khai28.1.1957Revoluční náměstí 391, 751 03 Brodek u Přerova( ko đăng nội dung)Přerov, U Výstaviště 3183/1813.2.2017
NGUYEN VAN Than2.3.1955Revoluční náměstí 391, 751 03 Brodek u Přerova( ko đăng nội dung)Přerov, U Výstaviště 3183/1813.2.2017
DO Minh Thuan5.10.1955Prezidenta Beneše 451, 289 03 Městec KrálovéHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora14.2.2017
LE Viet Hung15.8.1959Míru 40, 289 03 Městec KrálovéHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora14.2.2017
NGUYEN Anh Tuan13.2.1973Revoluční 647, 281 51 Velký OsekHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora14.2.2017
NGUYEN Ha Dung2.2.2006Revoluční 647, 281 51 Velký OsekHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora14.2.2017
NGUYEN Ha Kieu Anh23.7.2008Revoluční 647, 281 51 Velký OsekHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora14.2.2017
NGUYEN Ha Quang Phát9.9.2009Revoluční 647, 281 51 Velký OsekHủy địa chỉ cư trúHornická 642, 284 01 Kutná Hora14.2.2017
HO Van Hoi10.8.1961Uzavřená č. 1093/6, Ostrava - VítkoviceHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice14.2.2017
NGUYEN Thi Diu16.8.1990Horymírova č. 2951/20, Ostrava - ZábřehHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice14.2.2017
NGUYEN Van Ky25.5.1969Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská OstravaHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice14.2.2017
NGUYEN THI THU Hoai24.12.1965Rytířova 812/21, 143 00 Praha 4 - KamýkXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov14.2.2017
NGUYEN THI THANH Huyen10.9.1987Baarova 811/47, 140 00 Praha 4 - MichleXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov14.2.2017
TRAN Dinh Duyet4.4.1979Koleč 4, 273 29 KolečXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov14.2.2017
VU Huu Nghia20.12.1979Rytířova 812/21, 143 00 Praha 4 - KamýkXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov14.2.2017
VO DINH Khang30.6.1962Rýdlova 670/11, 251 01 ŘíčanyXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov14.2.2017
NGUYEN Ngoc Toan1971Rokycanská 1063/26, PlzeňHủy địa chỉ cư trúSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň15.2.2017
NGUYEN Nina2014Prokopa Velikého 100, DomažliceHủy địa chỉ cư trúSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň15.2.2017
NGUYEN Thi Minh Hien1985Prokopa Velikého 100, DomažliceHủy địa chỉ cư trúSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň15.2.2017
NGUYEN XUAN Ngoc3.4.1961Dlouhá 594/44, 669 04 Znojmo,Hủy địa chỉ cư trúHněvkovského 30/65, PSČ 617 00 Brno16.2.2017
LE Sy Hao1993Plzeňská 641, 339 01 KlatovyXét đơn xin thẻ lao độngDragounská 130, 339 01 Klatovy16.2.2017
NGUYEN VAN Phuc1.1.1966 Na Vysluní 751, 285 22 Zruč nad SázavouXét đơn hủy địa chỉ cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov16.2.2017
VU Ba Tuan13.1.1987Smíchov Lidická 743/16, 150 00 Praha 5 Xét đơn gia hạn dlouhodobyCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov16.2.2017
NGUYEN Cong Bang6.11.1972Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská OstravaHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.2.2017
NGUYEN Quoc Thanh8.8.1969Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská OstravaHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.2.2017
NGUYEN The Truyen13.5.1962Úvozní č. 1258/15, Ostrava - RadvaniceHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.2.2017
NGUYEN Thi Thanh Truyen17.10.1972Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská OstravaHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice17.2.2017
NGUYEN Thi Hanh21.04.1991Liptovská č. 959/20, Opava - KylešoviceHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice18.2.2017
NGUYEN Thi Bich,5.12.1984Antonína Sovy č. 1242/4, Opava - KateřinkyHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice18.2.2017
NGUYEN Huu Cong3.2.1984Úvozní č. 1258/15, Ostrava - RadvaniceHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice18.2.2017
PHAM The Hong21.1.1975Jugoslávská č. 2844/49, Ostrava - ZábřehHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice18.2.2017
NGUYEN Van Nha8.2.1961Nezvalovo nám. č. 847/5, Ostrava - PorubaHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice18.2.2017
NGUYEN Thi Truong Thanh12.4.1977Lechowiczova č. 2835/31, Ostrava – Moravská OstravaHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice18.2.2017
KIM Thi Chung10.1.1970Vyhlídalova č. 249/35, Ostrava - HeřmaniceHủy địa chỉ cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice21.2.2012
NGUYEN Minh Ny5.11.19871. máje 763, Kaplice, 382 41Xét đơn hủy địa chỉ cư trúJanderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec22.2.2017
VU Van Bang1968Bělohorská 1970/241, 169 00 PrahaXét đơn gia hạn dlouhodoby của Ng V ThongSlovanská alej 2046/26, 307 51 Plzeň22.2.2017
NGUYEN Thi Dao15.1.1975Štramberská 384/68, 742 21 KopřivniceHủy địa chỉ cư trúBeskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek22.2.2017
KIM Thi Chung10.1.1970Vyhlídalova č. 249/35, Ostrava - HeřmaniceCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice23.2.2017
DO Huu Le22.4.1990Pražská 701/7, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará BoleslavThông báo dừng xét đơn xin gia hạnŽukovského 888/2, 161 00 Praha 624.2.2017
PHAM Tuan Dung16.3.1969Mostecká 83, 434 01 Most-VtelnoCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉJiráskova 5338, 430 03 Chomutov27.2.2017
TRUONG QUANG Dong9.11.1963Petržílkova 1436/35, 158 00 Praha 5Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0028.2.2017
TRANOVÁ Thuy Anh20.8.1994Hrnčířská 44, 252 50 Vestec, okr.Praha-západCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 44, 120 00  Praha 228.2.2017
TRAN Thi Oanh05.09.1976K Fialce 418/53, 155 00 Praha 5 - StodůlkyQuyết định hủy địa chỉCigánkova 1861/2, 148 00  Praha 4 - Chodov28.2.2017
TRAN Thi Huyen17.08.1988Milínská 196, 261 01 PříbramCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 44, 120 00  Praha 228.2.2017
TRAN Quang Hoa04.05.1979khong roCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov28.2.2017
TO Hoai Thu11.09.1971Rytířova  812/21, 143 00 Praha 4 - KamýkCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 44, 120 00 Praha 228.2.2017
NGUYEN  Anh Tuan06.12.2006Na Výsluní 751, 285 22 Zruč nad Sázavou (NGUYEN VAN Phuc, nar. 01.01.1966)Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 13/44, 120 00 Praha 228.2.2017
NGO Nam21.11.1979Milínská 196, 261 01 PříbramCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 44, 120 00  Praha 228.2.2017
HOANG Anh Dung14.01.1993Tesaříkova 1020/1, 102 00  Praha 10Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0028.2.2017
TRAN TUYET Quynh24.07.1966Školní nám.  463/5, 266 01 Beroun - ZávodíCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 44, 120 00 Praha 228.2.2017
NGUYEN Huy Toan20.05.1961Ptácká 107/52, 293 01 Mladá Boleslav IVCử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 13/44, 120 00 Praha 228.2.2017
DOAN Van Bang10.1.1980Osvoboditelů 1238/1, 742 21 KopřivniceTiệu tập về đơn xin gia hạn cư trú dài hạnCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 428.2.2017
DO THI Nhung13.6.1958Frostova  341, 109 00 Praha 10Cử người giám hộ về vấn đề hủy địa chỉLondýnská 44, 120 00 Praha 228.2.2017
BUI Thi Thu21.1.1972U Kátynky  32 , 252 17 TachloviceQuyết định hủy địa chỉCigánkova 1861/2, 148 00  Praha 4 - Chodov28.2.2017
NGUYEN QUOC Tuan26.9.1962Na Orátě 500, 783 61 HlubočkyCó giấy báoPřerov, U Výstaviště 3183/1828.2.2017

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Thuế