Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 28.08 đến 02.09.2017

mvčrDưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 28.08.2017 đến 02.09.2017

Thông báo chỉ mang tính chất tham khảo

Họ và tênNg?y sinhĐịa chỉViệcNơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ Ngày đăng
HOANG Thi Thu1976Waltrova 1215/29, 318 00 PlzeňQuyết định về việc hủy cư trú dài hạnP.O.BOX 333, 306 33 Plzeň28.08.2017
NGUYEN Thi Phuong1984Cử người giám hộ và thông báo bắt đầu xét xử hủy dữ liệu nơi cư trúKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary28.08.2017
NGUYEN Viet Anh1986Cử người giám hộ và thông báo bắt đầu xét xử hủy dữ liệu nơi cư trúKrymská 1598/47, 360 01 Karlovy Vary28.08.2017
NGUYEN Van Dung20.07.1989Triệu tập về việc cấp thẻ lao động và dừng xét duyệtP.O.BOX 15, 701 00 Ostrava 129.08.2017
HA Thuy Tien29.08.1992Dubinská 78, 285 22 Kutná HoraCử người giám hộ về việc hủy dữ liệu nơi cư trúCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0031.08.2017
NGUYEN Dinh Chien17.09.1968Papírníkova 614/13, 142 00 Praha 4Cử người giám hộ về việc hủy dữ liệu nơi cư trúCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0031.08.2017
NGUYEN Manh Linh22.08.1986U Rybníka 130, 440 01 DobroměřiceCử người giám hộ về việc hủy dữ liệu nơi cư trúCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0031.08.2017
NGUYEN Thi Nga20.10.1954Otovická 628/13, 193 00? Praha 9Thông báo bắt đầu xét duyệt về việc hủy dữ liệu cư trúCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0031.08.2017
?NGUYEN VAN Trung28.12.19895. května  1110/13, 140 00 Praha 4 - NusleCử người giám hộ về việc hủy dữ liệu nơi cư trúCigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov, 148 0031.08.2017
TRAN Thanh Huong25.11.1933Zbudovská 765/11, 142 00? ?Praha 4Cử người giám hộ về việc gia hạn giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 431.08.2017
TRAN Thanh Huong25.11.1933Zbudovská 765/11, 142 00? ?Praha 4Triệu tập về việc gia hạn giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 431.08.2017
DANG Thi Toan06.08.19795.května 411, 294 01 Bakov nad JizerouCử người giám hộ về việc hủy dữ liệu nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 431.08.2017
NGUYEN Thi Hong28.07.1971Na Domovině 691/16, 142 00 Praha 4 – LibušThông báo về việc gia hạn cư tú dài hạnCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 431.08.2017
PHAM CAO Dam28.11.1960Jarníkova 1874/16, 148 00 Praha 4Cử người giám hộ về việc hủy dữ liệu nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 431.08.2017
VU Thi Tien25.12.1939Zbudovská 765/11, 142 00 Praha 4Triệu tập về việc gia hạn giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 431.08.2017
VU Thi Tien25.12.1939Zbudovská 765/11, 142 00 Praha 4Thông báo tạm dừng xét duyệt về việc gia hạn giấy phép cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 431.08.2017
?PHAM Thi Hong20.09.1984Nová Ves nad Nisou 609e, 468 27 Jablonec nad NisouTriệu tập về việc gia hạn giấy phép cư trú và dừng xét duyệtVoroněžská 144/20, 460 01  Liberec01.09.2017

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Ủy quyền – Không tội phạm