Thông báo của phòng BHXH từ 09.01 đến 16.01.2017

csszDưới đây là danh sách những người mà Phòng bảo hiểm xã hội Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của phòng BHXH. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng của phòng BHXH là 14 ngày, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 09.01.2017 đến 16.01.2017

Họ và tênNgày sinhĐịa chỉNơi giải quyết:Phòng BHXH tại địa chỉ Ngày Đăng
Nguyen Ngoc Son10.6.1987Horn 1110/54, 700 30 Ostrava 30Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 29.1.2017
Nguyen Thi Chung12.11.1977Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 29.1.2017
Ngo Thi Thuy Linh10.4.1987Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 29.1.2017
Nguyen Nam Giang1.3.1967Šalounova 669/103, 703 00 Ostrava 3Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 29.1.2017
Van Trai Cao7.10.1972Poštovní 413, 739 61 TřinecPalackého 115, 738 01 Frýdek-Místek10.1.2017
Minh Nhat Cao14.10.1992Francouzská 400/112, 101 00 Praha 101Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 910.1.2017
Nghiem Cong Quyet14.8.1957Prosetická 237/38, 415 01 TeplicePřítkovská 1576, 415 02 Teplice12.1.2017
Nguyen Duy Minh12.04.1962Českobratrská 452/1, 415 01 TeplicePřítkovská 1576, 415 02 Teplice12.1.2017
Nguyen Xuan Nguyet10.10.1975U nádraží 678/19, 415 01 TeplicePřítkovská 1576, 415 02 Teplice12.1.2017
Nguyen Quoc Khanh1.10.1963Kollárova 1025/3, 415 01 Teplice 1Přítkovská 1576, 415 02 Teplice12.1.2017
Thi Tuyen Le18.3.1988Zbudovská 765/11, 142 00 Praha 4Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 812.1.2017
Nguyen Minh Thong11.11.1967Trojanovice 541, 744 01 Frenštát pod RadhoštěmSvatopluka ýecha 15, 741 01 Nový Jiþín12.1.2017
 

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Thông báo của phòng BHXH từ 12.12 đến 19.12.2016