Thông báo của phòng BHXH từ 04.12.2017 đến 10.12.2017

Dưới đây là danh sách những người mà Phòng bảo hiểm xã hội Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của phòng BHXH. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng của phòng BHXH là 14 ngày, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 04.12.2017 đến 10.12.2017

Họ và tênNgay sinhĐịa chỉNơi giải quyết:Phòng BHXH tại địa chỉ Ngày đăng
Van Dung Nguyen16.10.1987Plzenecká 288/5, 326 00 PlzeňAmerická 28 – 30, 303 18 Plzeň05.12.2017
Van Phuong Nguyen14.09.1977Husova 2783/23, 301 00 PlzeňAmerická 28 – 30, 303 18 Plzeň05.12.2017
Thi Doan Nguyen24.02.1983Fialova 2732/2, 787 01 Šumperk17. listopadu 19, Šumperk06.12.2017
Tran Thi Huong06.05.1973Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 206.12.2017
Tran Van Thuan26.07.1975Horní 1110/54, 700 30 Ostrava 30Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava 206.12.2017

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Bảo hiểm nhân thọ