Thông báo của phòng BHXH từ 16.01.2017 đến 23.01.2017

csszDưới đây là danh sách những người mà Phòng bảo hiểm xã hội Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của phòng BHXH. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng của phòng BHXH là 14 ngày, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 16.01.2017 đến 23.01.2017

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Nơi giải quyết:Phòng BHXH tại địa chỉ Ngày Đăng
Xuan Cuong Le 26.10.1987 U průhonu 1141/2, 170 00 Praha 7 Olšanská 3, 130 00 Praha 3 16.1.2017
Van Cuu Pham 15.2.1977 Boženy Němcové 2117/73, 350 02 Cheb Obrněné brigády 30, 350 01 Cheb 17.1.2017
Hung Thai Pham 23.4.1971 Osvobození 1672/30, 350 02 Cheb Obrněné brigády 30, 350 01 Cheb 17.1.2017
Hoang Son Vu 23.1.1989 17. listopadu 1381/10, 350 02 Cheb Obrněné brigády 30, 350 01 Cheb 17.1.2017
Huu Hai Do 19.5.1977 Ondříčkova 2385/32, 130 00 Praha 3 Olšanská 3, 130 00 Praha 3 17.1.2017
Tuan Khanh Nguyen 23.2.1961 Větrná 2727/52, 400 11 Ústí nad Labem Revoluční 15, 400 01 Ústí nad Labem 18.1.2017
Bui Thi Nham 10.8.1980 Národní třída 3564/40, 695 01 Hodonín Národní tĜída 38, 695 01 Hodonín 18.1.2017
Thi Thu Huyen Tran 25.11.1985 Mládežnická 1642, 431 11 Jirkov Roháčova 4183, 430 03 Chomutov 19.1.2017

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

So sánh “tây – ta” ^ _ ^