Thuế

 

dane_1Thuế là là một từ mà có lẽ không ai là không biết nhưng để hiểu rõ, phân biệt từng loại thuế, tính và đóng thuế cho đúng thì không phải ai cũng làm được. Đây là một mảng công việc mà văn phòng chuyên sâu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong suốt thời gian hoạt động của mình.

Trước tiên văn phòng xin giới thiệu chung về hệ thống thuế ở CH Séc sau đó văn phòng xin sơ lược tóm tắt một số loại thuế mà quý khách thường gặp trong cuộc sống làm ăn ở CH Séc. Muốn rõ ràng, cặn kẽ hơn xin quý khách tư vấn tham khảo tại văn phòng.

 Giới thiệu chung :

Thuế ở CH Séc được chia làm 2 dạng :

Thuế trực tiếp (přímé daně) và thuế gián tiếp (nepřímé daně)

Thuế trực tiếp bao gồm :

Thuế thu nhập (daně z příjmů)

Thuế tài sản (daně majetkové)

 

Thuế thu nhập bao gồm :

Thuế thu nhập cá nhân (daň z příjmů fyzických osob)

Thuế thu nhập pháp nhân (daň z příjmů právnických osob)

 

Thuế tài sản bao gồm :

Thuế bất động sản (daň z nemovitosti)

Thuế đường (daň silniční)

Thuế chuyển nhượng (daně převodové)

 

Thuế bất động sản bao gồm :

Thuế đất đai (daň z pozemků)

Thuế công trình xây dựng (daň ze staveb)

Thuế chuyển nhượng bao gồm :

Thuế chuyển nhượng bất động sản(daň z převodu nemovitosti)

Thuế thừa kế (daň dědická)

Thuế quà tặng (daň darovací)

 

Thuế gián tiếp là thuế tiêu thụ bao gồm :

Thuế chung ( daň univerzální)

Thuế chọn lọc ( daň selektivní) 

Thuế chung bao gồm :

Thuế giá trị gia tăng ( daň z přidané hodnoty – DPH)

Thuế chọn lọc bao gồm :

Thuế xuất nhập khẩu (clo)

Thuế năng lượng (daň energetická)

Thuế tiêu thụ đặc biệt  (daň spotřební)

 

Thuế xuất nhập khẩu gồm có

Thuế nhập khẩu (dovozní clo)

Thuế xuất khẩu (vývozní clo)

Thuế năng lượng gồm có

Thuế khí đốt (daň ze zemního plynu)

Thuế chất đốt cứng (daň z pevných paliv)

Thuế điện năng (daň z elektřiny)

Thuế tiêu thụ đặc biệt gồm có

Thuế các loại dầu khoáng sản (daň z minerálních olejů)

Thuế các loại cồn và rượu“bia, rượu vang, rượu nặng“( daň z piva, vína, lihu a lihovin)

Thuế thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá (daň z cigaret a tabákových výrobků)

Cụ thể :

Trong cuộc sống ở CH Séc thông thường quý khách hay gặp phải những loại thuế sau :

Thuế thu nhập

Thuế bất động sản

Thuế chuyển nhượng bất động sản

Thuế đường

Thuế giá trị gia tăng

Thuế xuất nhập khẩu

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế thu nhập là qui định bắt buộc cho bất cứ cá nhân hay pháp nhân nào làm ra thu nhập trong một năm. Có hai loại năm để làm thuế : năm theo lịch và năm kinh tế. Năm theo lịch là từ 1/1 đến 31/12 của năm đó còn năm kinh tế là từ ngày đăng ký đến hết 1 năm sau đó. Rất ít đối tượng nộp thuế thu nhập theo năm kinh tế mà nộp theo năm lịch. Mùa khai và nộp thuế thông thường là từ 1/1 đến 31/3 của năm cho năm trước đó (ví dụ mùa khai nộp thuế cho năm 2014 sẽ từ 1/1/2015 đến 31/3/2015).  Quý khách lưu ý thuế thu nhập là cho tất cả các khoản thu nhập trong năm đó ví dụ thu nhập từ kinh doanh, đi làm nhà máy, cho thuê nhà, bán bất động sản, buôn bán chứng khoán, làm thêm , phiên dịch, …. Chứ không phải chỉ từ kinh doanh như một số người lầm tưởng.

Thuế bất động sản quý khách phải khai và nộp hàng năm nếu quý khách sở hữu một bất động sản nào đó (ngôi nhà, căn hộ). Thường thường khai thuế từ 1/1 đến 31/1 của năm cho năm trước đó và nộp thuế chậm nhất đến 31/5. Quý khách chỉ phải khai 1 lần đầu, các năm sau chỉ phải nộp tiền.

Thuế chuyển nhượng bất động sản quý khách phải khai và nộp khi bán hay mua bất động sản. Từ 1/1/2014 mức thuế qui dịnh là 4% từ giá trị chuyển nhượng. Thông thường người bán phải khai và nộp tiền thuế này nhưng theo luật mới thì nếu người bán không nộp và không  truy nộp được thì người mua phải chịu trách nhiệm.

Thuế đường quý khách phải khai và nộp khi quý khách mua xe ô tô vào kinh doanh (vào tên công ty hoặc vào IČ). Thuế nộp hàng năm, tính theo loại xe ( xe con, xe tải ) và phân khối.

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế thông dụng thứ hai mà người Việt hay gặp và sẽ gặp. Thuế áp dụng bắt buộc cho các doanh nghiệp và cá nhân khi doanh thu vượt quá 1.000.000,- korun trong vòng 12 tháng liên tục. Ngoài ra cũng có thể đăng ký tự nguyện khi chưa đạt đủ doanh thu. Kể từ 1/1/2013 ai mới bắt đầu đăng ký thuế giá trị gia tăng phải khai và nộp theo tháng. Những người đã đăng ký trước đó và khai thuế theo quý thì vẫn được giữ nguyên nếu doanh thu không vượt quá 10.000.000,- korun. Ngược lại ai đang phải khai theo tháng và 3 năm liên tục gần nhất không có doanh thu vượt quá 10.000.000,- korun thì được quyền xin chuyển xuống khai hàng quý. Thời hạn khai và nộp thuế giá trị gia tăng là chậm nhất đến ngày 25 của tháng kế tiếp (ví dụ thời hạn khai thuế giá trị gia tăng cho tháng 1 là đến 25 tháng 2, cho quý 1 là đến 25 tháng 4). Thuế có hai mức : cơ bản 21% và hạ thấp 15%. Kể từ khi trở thành người trả thuế giá trị gia tăng thì doanh nghiệp phải cộng thêm thuế này vào giá thành.

Thuế xuất nhập khẩu quý khách phải khai và nộp mỗi lần quý khách xuất khẩu hàng hóa ra hoặc nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Châu âu. Thuế này quý khách khai tại cơ quan hải quan nơi xuất nhập hàng. Mức thuế phụ thuộc vào mặt hàng, chủng loại, số lượng và chất lượng hàng hóa. Biểu mức thuế có tại  cơ quan hải quan.

Thuế tiêu thụ đặc biệt chủ yếu là cho các mặt hàng bia, rượu, thuốc lá. Nếu quý khách mua hàng có hóa đơn thanh toán của người cung cấp và ghi rõ là đã trả thuế này thì không phải trả nữa ngược lại nếu có các loại hàng hóa trên mà không có chứng từ xác thực đã trả thuế này thì khi bị phát hiện quý khách sẽ phải khai và nộp thuế.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Cư trú ngắn hạn