Ủy quyền – Không tội phạm

uy quyen

Trong phần này văn phòng giới thiệu cho quý khách 2 loại thủ tục sau :

  1.  Giấy ủy quyền
  2. Xin cấp giấy không vi phạm pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết