Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ tháng 6.2017

mvčrDưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 01.06.2017 đến 21.06.2017

Thông báo chỉ mang tính chất tham khảo

Xem chi tiết

Kết quả duyệt đơn tới 19.06.2017

Quý khách kiểm tra xem đơn đã được duyệt chưa theo số hồ sơ Číslo jednací ( č.j ) tại đây. Khi thấy số hồ sơ trong danh sách này có nghĩa là đơn của quý khách đã được duyệt. Quý khách hãy liên hệ với Cục di trú – Bộ nội vụ tương ứng để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Kết quả được cập nhật vào thứ 2 hàng tuần.

Nếu không thấy file tự động mở ra, quý khách hãy kiểm tra trong phần tài liệu tải xuống.

 

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ tháng 5.2017

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 1.5.2017 đến 31.5.2017

Xem chi tiết

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ tháng 4/2017

mvčrDưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địc chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 01.04.2017 đến ngày 30.04.2017.

Bảng thông báo chỉ có giá trị tham khảo.

Xem chi tiết

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ tháng 3.2017

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địc chỉ cư trú nhưng không nhận. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để nhận thư và xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo, quý khách nào đã nhận thư và xử lý thì bỏ qua. Cập nhật từ ngày 01.03.2017 đến ngày 31.03.2017

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Xem chi tiết