Hợp đồng

Dưới đây là những mẫu hợp đồng dạng cơ bản nhất, trong trường hợp cần sửa, bổ sung thêm yêu cầu trong phần nội dung, quý khách có thể liên hệ văn phòng để có thông tin cụ thể.

  1. Hợp đồng mua bán xe : Quý khách tải xuống Kupní smlouva na automobil.
  2. Hợp đồng thuê căn hộ : Quý khách tải xuống Nájemní smlouva na byt.
  3. Hợp đồng lao động : Quý khách tải xuống Pracovní smlouva.
  4. Hợp đồng cho thuê lại : Quý khách tải xuống Podnajemni smlouva.
  5. Hợp đồng mượn xe : Quý khách tải xuống Smlouva o vypujcce automobilu.
  6. Hợp đồng thuê người làm với tổng số giờ ít hơn 300h/năm  Mẫu Dohoda o provedení práce