Bảo hiểm xã hội

 

tiet kiemTrong cuộc sống ở CH Séc phần lớn người Việt cư trú bằng hình thức kinh doanh, lao động và phải nộp tiền bảo hiểm xã hội theo pháp luật. Nhưng rất nhiều người không hiểu rõ và cũng không biết mình phải đóng thế nào, loại bảo hiểm gì và quyền lợi ra sao. Văn phòng xin tóm tắt để giúp quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Tại CH Séc theo pháp luật, mỗi công dân hay người nước ngoài có đủ điều kiện theo qui định, khi gặp khó khăn sẽ được đảm bảo cuộc sống bằng ba hệ thống tạo thành một tổng thể tương quan và bổ sung lẫn nhau đó là :

Xem chi tiết