Cục di trú-Bộ nội vụ C.H Séc

Đơn xin cấp số sinh (pdf) : tải xuống

Đơn xin vízum trên 90 ngày : tải xuống

Đơn  liên quan đến thẻ lao động (gia hạn, cấp mới…) : tải xuống

Đơn liên quan đến cư trú của công dân nước thứ 3 có quan hệ gia đình với công dân EU (chứng nhận cư trú, gia hạn cư trú, xin cấp giấy phép cư trú). Thường người Việt sử dụng trong trường hợp có chồng/vợ/con mang quốc tịch Châu Âu : tải xuống

Đơn liên quan đến cư trú của công dân nước thứ 3 (gia hạn, xin định cư – travalý pobyt, xin cư trú dài hạn-dlouhodobý pobyt) : tải xuống

Đơn xin chứng nhận cư trú : tải xuống

Thông báo sự thay đổi thông tin cá nhân (tên họ, ngày tháng năm sinh, quốc tịc, tình trạng hôn nhân…) : tải xuống