Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 15.04.2019 đến 30.04.2019

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 15.04.2019 đến 30.04.2019

Xem chi tiết

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 01.01.2019 đến 15.01.2019

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 01.01.2019 đến 15.01.2019

Xem chi tiết

Thông báo Cục di trú, Bộ nội vụ từ 15.12.2018 đến 31.12.2018

D ưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 15.12.2018 đến 31.12.2018

Xem chi tiết

Thông báo Cục di trú, Bộ nội vụ từ 01.12.2018 đến 15.12.2018

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 01.12.2018 đến 15.12.2018

Xem chi tiết

Những đổi mới trong thuế từ 01.01.2019

Những đổi mới trong thuế từ 01.01.2019.

Một năm nữa lại sắp trôi qua, năm mới đến với việc hàng loạt luật mới bắt đầu có hiệu lực và được thi hành. Đối với cộng đồng đang làm ăn sinh sống ở CH Séc thì thay đổi luật về thuế liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh buôn bán  và cuộc sống của mình. Văn phòng xin sơ lược một số điều mới cho quý khách cùng tham khảo :

Xem chi tiết