Thông báo Cục di trú, Bộ nội vụ từ 15.11.2018 đến 30.11.2018

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 15.11.2018 đến 30.11.2018

Họ tên Ngày sinhĐịa chỉViệcNơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ Ngày đăng
NGUYEN Van Hung16.06.1972hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễn Pražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice17.12.2018
Anh Tuan NGUYEN 29.10.1979 Sídliště 998, 407 77 Děčín - Šluknov,trong quá trình xin cấp giấy phép tạm thờiŽukovského 888/2, Praha 6,18.12.2018
NGUYEN Phuong Bac09.12.1989Na Míčánkách 901/6, 101 00 Praha 10 Trong quá trình cấp giấy phép cư trú dài hạnCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 418.12.2018
TRAN Thi Nam20.11.1964trong quá trình hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice18.12.2018
NGUYENOVÁ Thuy Linh07.11.2006trong quá trình hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice18.12.2018
NGUYEN Dieu Linh 24.04.1995trong quá trình hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice19.12.2018
NGUYEN Linh Anh 26. 10. 2014 Hrdličkova 2188/14, 148 00 Praha 4 – Chodovtrong quá trình xet Giấy phép cư trú vĩnh viễnCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 – Chodov19.12.2018
NGUYEN Thuy Duong 09.09.1972trong quá trình hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice19.12.2018
DAO Thanh Thuy28.01.1966trong quá trình hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice20.12.2018
TRUONG Minh Ha28.03.1964trong quá trình hủy bỏ giấy phép cư trú vĩnh viễnPražská tř. 1257/23, 370 74 České Budějovice20.12.2018
TRAN Quoc Hung
23. 10. 2002Nová 16/44, 700 30 Ostrava – Zábřehtrong quá trình xin cấp giấy phép cư trú vĩnh viễnVýstavní 55, Ostrava - Vítkovice21.12.2018
NGUYEN VAN Hien04. 09. 1970Perlitová 1819/50, 140 00 Praha 4 – Krč trong quá trình xin cấp giấy phép cư trú vĩnh viễnCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov21.12.2018
NGUYEN Manh Long10.1.1971 Podvihovská 57/1, 747 70 Opavatrong quá trình tố tụng về việc hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice28.12.2018
Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Bán quán ăn đang hoạt động tại Libuš – Praha 4