Thông báo Cục di trú, Bộ nội vụ từ 16.07.2018 đến 31.07.2018

Dưới đây là danh sách những người mà Cục di trú Bộ nội vụ Séc gửi thư theo địa chỉ cư trú/ không có địa chỉ cư trú mà không nhận được. Thư đăng tại Bảng thông báo của Bộ nội vụ. Quý khách nào có tên nên đến ngay nơi giải quyết để xử lý. Danh sách có tính chất tham khảo, thời gian đăng là 14 ngày trên bảng thông báo. Cập nhật từ ngày 16.07.2018 đến 31.07.2018

Họ tên Ngày sinhĐịa chỉViệcNơi giải quyết:Phòng di trú, bộ nội vụ tại địa chỉ Ngày đăng
BUI Tien Trinh 22.02.1988HAVLÍČKŮV BROD, PRAŽSKÁ 2203, okr. HAVLÍČKŮV BRODTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoTOLSTÉHO 1914/15, 586 01 JIHLAVA31.07.2018
Ly Truong Tho26.12.1975Javorová 204, Dolní JirčanyVề việc chấm dứt một tổ chức chuyển tiếp cư trú Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4 - Chodov31.07.2018
NGUYEN VAN DOAN18.02.1982LIBENICE 100, okr. KOLÍN Trong các thủ tục liên quan đến yêu cầu thời hạn hiệu lực của nơi cư trú dài hạnHORNICKÁ 642/3, 284 01 KUTNÁ HORA30.07.2018
DO VAN MANH28.01.1962Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
PHAN QUYNH ANH05.04.2004Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřehtrong trường hợp yêu cầu hủy bỏ dữ liệu về nơi cư trúVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN THANH DOANH26.07.1987Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN XUAN KHANG17.02.1984Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN QUANG TRINH15.04.1989Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN HUYEN ANH
otcem NGUYEN THANH TUNG, nar. 06. 05. 1972
24.10.2007Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN HUU CANH 27.08.1960Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
TRINH XUAN AN07.10.1970Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN HUU HUNG
10.12.1966Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
PHAN DINH CUONG07.11.1976Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
TRAN VIET QUANG31.05.1970Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
HOANG THI THOM20.10.1982Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
PHUNG THUY NGA13.12.1973Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
DAO TAN SON25.05.1965Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
TRUONG NGOC SON27.07.1966Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
PHAM THI THUC
10.02.1974Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
DANG NGOC CAN13.10.1960Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN THI TRANG 10.11.1959Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřehtrong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
TRAN VIET ANH07.04.1981Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
PHAN THUY LINH17.05.1987Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN DINH PHUC10.05.1956Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
PHAM GIA LOI24.07.1962Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
CAO XUAN THIEN31.07.1961 Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
VU NGOC QUYNH06.10.1971Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN HOP NAM24.10.1953Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
CAO XUAN HUNG19.06.1968Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
Trong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
TRAN THI THUY NGA28.12.1963Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
LE DUC DONG24.04.1964Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN THI KIM OANH16.07.1978Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN VAN TY28.04.1948Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
trong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
VU THI HUE10.10.1977Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřehtrong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN VAN THANG10.11.1987Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřeh
trong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
VU NHU SON21.11.1977Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřehtrong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN VAN PHUONG16.10.1972Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřehtrong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN TRUNG HIEU11.11.1986Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřehtrong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
DO QUANG THANG 20.12.1981Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáo Výstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
NGUYEN VAN LUONG05.05.1969Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava Zábřehtrong trường hợp hủy bỏ dữ liệu nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
DUONG THU HA23.03.1980Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
DUONG MINH CUONG 10.06.1984Hulvácká ul. č. 2497/8, 700 30 Ostrava ZábřehTrong trường hợp hủy bỏ nơi cư trú được báo cáoVýstavní 55, 703 00 Ostrava - Vítkovice26.07.2018
TRAN Viet Anh 2. 3. 2002Cigánkova 1861/2, 148 00 PrahaTrong trường hợp huỷ bỏ giấy phép cư trú dài hạnBerní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem24.07.2018
BUI Thi Lan Phuong12.05.1995Zbudovská 768/17, 142 00 Praha 4Trong thủ tục cấp giấy phép cư trú dài hạn.Nad Štolou 936/3, Praha 723.07.2018
TRAN Dinh Huon
10.10.1990Na Kozině 1/1, 293 01 Mladá Boleslavtrong quá trình yêu cầu chấp thuận thay đổi chủ nhân của chủ thẻŠtefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav23.07.2018
LÉ Thi Điep11.10.1995Starofarní 131/12, 293 01 Mladá BoleslavTrong thủ tục yêu cầu thay đổi chủ nhân thẻ nhân viênŠtefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav23.07.2018
PHAN Cong Đúc24.05.1974Liên quan đến việc thu hồi giấy phép thường trú (trvalý)Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav23.07.2018
PHAM Hoang Khanh Linh26.08.1994Ke Stírce 385/36, 182 00 Praha 8 - KobylisyTrong thủ tục xin cấp giấy phép cư trú tạm thờiŽukovského 888/2, 161 00 Praha 620.07.2018
HOANG VAN Chin22.08.1958Komenského 379/43, 750 02 Přerov,
Sửa đổi cư trú của công dân nước ngoài tại Cộng hòa Séc và sửa đổi một số hành vi nhất định Přerov, U Výstaviště 3183/1819.07.2018
NGUYEN THI Kim Tien10.03.1953Květnového vítězství 1627/46, 149 00 Praha 4Trong các thủ tục tố tụng về yêu cầu hủy bỏ dữ liệu tại nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 418.07.2018
TRAN SON Hai17.06.1964Květnového vítězství 1627/46, 149 00 Praha 4 Trong các thủ tục tố tụng về yêu cầu hủy bỏ dữ liệu tại nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 418.07.2018
VU Thi Bich Thao24.03.1973Dolnojirčanská 925/19, 142 00 Praha 4Trong các thủ tục tố tụng về yêu cầu hủy bỏ dữ liệu tại nơi cư trúCigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4,18.07.2018
NGUYEN Thi Thu Huong20.10.1963V Rejích 542/16, 643 00 BrnoTrong thủ tục cấp giấy phép tạm trúHněvkovského 30/65, 617 00 Brno17.07.2018
NGUYEN Thanh Tung20. 10. 1988Vršovická 416/9, 101 00 Praha 10Trong thời gian xin cấp giấy phép cư trú tạm thờiUlrichovo nám. 810/4, Hradec Králové16.07.2018
Bài viết cùng chuyên mục

Gửi bình luận

Thông báo của Cục di trú, Bộ nội vụ từ 01.11.2018 đến 15.11.2018